Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2018. február 25., vasárnap - Géza
Címlap Örömhír
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4695
Tartalom : 15135
Tartalom találatai : 13913606
Jelenleg 209 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

EVANGÉLIUM - heti örömhír
Mit ír a Biblia a hitel csapdájáról és a gazdagság utáni vágyról?
2013. augusztus 30. péntek, 07:43
A Szentírásban található Habakukk könyve i. e. a VII. században íródott. A könyv szerzője, Habakukk próféta a Szentlélek sugalmazására a következőket írja az utolsó idők hitel-csapdáiról: „És felelt nékem az Úr és mondta: Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert e látomás bizonyos időre szól, de vég felé siet, és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni nem marad el! … Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé! De meddig? És aki adóssággal terheli magát! Avagy nem támadnak-e hirtelen, akik téged mardossanak, és nem serkennek-e fel, akik háborgassanak téged? És zsákmányul esel nékik.“ (Hab 2,2-3.6-7; Károli ford. szerint)
Bővebben...
 
A feltámadt Krisztus megjelenik a Tibériás tengernél
2013. április 04. csütörtök, 10:37
A feltámadt Krisztusnak ezt a jelenését csak János evangéliuma írja le: Jn 21,1-14. Ez volt a harmadik eset, amikor Jézus a feltámadása után megjelent az ő tanítványainak. Az evangélium leírása szerint együtt volt négy apostol: Péter, János, Jakab és Tamás, és másik három tanítvány, az egyiküket Nátánáelnek hívták. Elmentek halászni, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor virradni kezdett, a feltámadt Jézus ott állt a parton és megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?“ 
Bővebben...
 
A tizedik parancsolat: „És ne kívánd …”
2012. augusztus 30. csütörtök, 11:58

A Katolikus Egyház Katekizmusa a tizedik parancsolatot két parancsolatra bontja, a kilencedikre és a tizedikre, mivel a középkori egyház a második parancsolatot (vö. Kiv 20,4-6; MTörv 5,8-10) törölte, így a kívánság parancsolatának két részre osztásával meg van szám szerint is a tíz. A tizedik parancsolat eredeti egységéről közvetve tanúskodik a katekizmus, amikor a Kivonulás könyvéből pontosan idézi azt: „Ne kívánd el felebarátod házát, ne kívánd el felebarátod feleségét (házastársát), sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé (Kiv 20,17; Szt. István Társulat ford.).” 

Bővebben...
 
Kilencedik parancsolat: Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!
2012. augusztus 16. csütörtök, 14:50
Katolikus Katekizmus a tízparancsolat kilencedik parancsolatát a számozásában nyolcadik parancsolatként közli. Ebbôl egy részletet idézek az olvasó számára:
Bővebben...
 
A nyolcadik parancsolat: Ne lopj!
2012. augusztus 16. csütörtök, 14:48
Napjainkban egyre elfogadottabbá válik az a téveszme, hogy ha egy-egy ország magas rangú vezetõi, miniszterei közül némelyek nagy tételben lopnak, akkor nekem is szabad, és ezzel csak a jussomat veszem vissza, amit tõlem és a családomtól jogtalan módon, vagy netán törvényes úton, igazságtalanul elvettek, azt valamilyen eltulajdonítás formájában kárpótolhatom. Sajnos az Isten igéje nem erõsíti meg az ilyen fajta bûnleplezést, hanem egyenesen elítéli.
Bővebben...
 
A hetedik parancsolat "Ne törj házasságot!"
2012. július 26. csütörtök, 16:25
Szent István Társulat által kiadott katolikus fordítású Biblia helyesen fordította le a tízparancsolat hetedik parancsolatát, úgy ahogyan a fenti címben is szerepel. A különféle magyar fordítások általában a „Ne paráználkodj!” kifejezésekkel adják vissza az eredeti szöveget bizonyára abból a helyes megfontolásból,  hogy a szexuális élet egyedül Isten által rendelt helye a házastársi szeretetközösségben van. Az eredeti szövegben azonban csak ennyit olvasunk: „Ne légy házasságtörõ!”
Bővebben...
 
A hatodik parancsolat: Ne ölj!
2012. július 20. péntek, 12:27
A Szentírásban a „Ne ölj!” parancsolat a tízparancsolaton belül a bibliai számozás szerint a hatodik; ugyanebben a beosztásban találjuk a Heidelbergi Kátéban is. A Római Katekizmus esetében ötödik parancsolatként szerepel és ugyanezt a beosztást követi Dr. Luther Márton Kis Kátéja is. Egy igen nagy horderejû és szerteágazó sugarú, több témát felölelõ parancsolatról van szó, amelyet egyetlen cikk keretében érinteni lehet, kifejteni aligha.
Bővebben...
 
A ötödik parancsolat: Tiszteld apádat és anyádat...
2012. július 13. péntek, 11:46
A tízparancsolat második kõtáblája az embertársaink iránti kötelezettségeket, parancsokat írja elõ. A második kõtáblán az elsõ – az ötödik parancsolat – a szüleink iránti tiszteletre figyelmeztet, amelyhez ígéret is társul az Úr részérõl: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked (Szt. István Társulat kat. fordítása, Kiv 20,12).” Mózes ötödik könyve még kiegészíti ezt azzal, hogy „jól menjen sorod” (MTörv 5,16) vagy Károlinál: „hogy jó dolgod legyen”.
Bővebben...
 
A negyedik parancsolat
2012. július 13. péntek, 11:44
A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat szentírásfordításában így olvashatjuk a tíz parancsolat negyedik parancsolatát: „Emlékezzél meg arról, hogy a szombat napját megszenteld! Hat napon át dolgozzál, és végezd minden munkádat! A hetedik napon azonban az Úrnak, a te Istenednek szombatja van: semmiféle munkát se végezz azon se te, se fiad, se lányod, se rabszolgád, se szolgálód, se állatod, se a jövevény, aki a kapuidon belül van. Hat nap alatt alkotta ugyanis az Úr az eget és a földet, a tengert és mindazt, ami bennük van, a hetedik napon azonban megpihent, azért áldotta meg az Úr a szombat napját, és azért szentelte meg (Kiv 20,8-11).”
Bővebben...
 
A harmadik parancsolat
2012. július 03. kedd, 13:49
A Szentírásban a tízparancsolat harmadik parancsolatát így olvashatjuk: „Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi (Kiv 20,7; vö. MTörv 5,11; a katolikus Szent István Társulat fordítása szerint).”
Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 12

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret