Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megye • 2016. szeptember 15-21. • ­XXI. ­évf. 37. ­sz. 

2017. március 29., szerda - Auguszta
Címlap Közlendő
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4688
Tartalom : 14280
Tartalom találatai : 13420036
Jelenleg 178 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Közlendõ
Arany Versek Bûvöletében Versenyfelhívás az Arany János-emlékév küszöbén
2016. szeptember 22. csütörtök, 10:56
A magyar irodalom legnagyobb epikus költôje, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és fôtitkára, a magyar irodalom egyik legismertebb és legjelentôsebb alakja, a Toldi szerzôje, Arany János születésének (1817. március 2.) kétszázadik évfordulója közeleg. A bicentenárium alkalmából meghirdetett emlékév programsorozatában kiemelt helyet foglal el a nagyszalontai Arany János Mûvelôdési Egyesület által minden korosztály számára meghirdetett hagyományos, ám ezúttal világméretûvé bôvített, Arany Versek Bûvöletében címû szavalóverseny, amelyre 2016. október 15-ig lehet benevezni. A megmérettetést eldöntô eseményeket 2017. március 4–5-én rendezik meg Nagyszalontán.
Bővebben...
 
„Szent István nézz Mennybôl le” A közmédia ünnepi mûsorajánlója
2016. szeptember 08. csütörtök, 09:52
Augusztus 20-ára a közmédia gazdag mûsorválasztékkal készül. Az ünnepi palettán helyszíni közvetítések, vallási mûsorok és igényes filmek szerepelnek.
Az ünnep reggelén Szent Ist­ván király és Árpád-házi szentjeink örökségérôl, államiságunk és hitünk gyökereirôl, valamint máig ható erejérôl beszél Ker­cza Asztrik ferences szerzetes (Haj­nali gondolatok, Duna – erdélyi idô szerint 6.50 óra).
Bővebben...
 
Riói izgalmak a közszolgálati csatornákon
2016. augusztus 11. csütörtök, 08:35
Az Eb-t követôen már csak órákat kell arra várniuk a sportrajongóknak, hogy a sport­világ újabb rangos, ha nem a leg­rangosabb ese­ményét szurkolhassák vé­gig a közmédia tele­vízió és rádió csatornái elôtt. Au­gusztus 5-én indul az Olim­pia, mely­rôl az M4 Sport, az M5, az M1 és a Kossuth rádió is közvetít, beszámol.  
Bővebben...
 
Véget ért Hargita Megye Tanácsa és a Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park közös projektje
2016. augusztus 04. csütörtök, 07:47
Átfogó európai uniós természetvédelmi projektet valósított meg Hargita Megye Tanácsa a Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park Igazgatóságával partnerségben. Ennek a projektnek az eredményeként olyan integrált kezelési terv, valamint eszközök állnak az érintettek rendelkezésére, amelyek segítsé­gével a Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park az eddigieknél is haté­ko­nyabban, a Natura 2000-es alapelveknek megfelelôen menedzselhetô. A projektzáró sajtótájékoztatót 2016. július 25-én tartották Gyilkostón.
Bővebben...
 
Kialakult a Magyarország szépe döntôs mezônye
2016. július 21. csütörtök, 08:27
Sokszínû és mozgalmas talent-show keretében újabb oldalukról mutatkoztak be a Magyarország szépe gyönyörû versenyzôi a miskolctapolcai Avalon Parkban megrendezett felkészítô tábor harmadik napján.
Bővebben...
 
Hetedik alkalommal adjuk át a Jakab Antal-emlékdíjat
2016. július 21. csütörtök, 08:25
A 2010. március 13-án (Jakab Antal püs­pök születésének 101. évfordulóján) alakult, összeurópai tagságú és igen tevékeny Jakab Antal Keresztény Kör már a megala­kulás évében létrehozta a Jakab Antal-emlékdíjat, amelyet évente egy alkalommal két (egy papi és egy világi), Jakab püspök életéhez kapcso­ló­dó kerek évfordulók évében pedig legfeljebb három személy/közösség vehet át. Az em­lék­díjjal egyfelôl ápolni szeretnénk néhai püspökünk emlékét, aki Márton Áron mél­tó utódaként, megalkuvás nélkül vezette egyház­me­gyé­jét, híveit és népét, másfelôl szeretnénk elismerni olyan személyek/kö­zös­sé­gek munkáját, akik a nagy püspök szellemi örökségének tisztelôi, munkájukkal és el­kö­te­lezett­ségük­kel az általa vallott értékek teremtôi és védelmezôi, másképpen szólva meg­fe­lel­nek a díj szabályzatában megfogalmazott kritériumoknak. A díjátadó ünnepséget minden évben Jakab Antal püspök életének valamely jelentôs dátumához kapcsolódóan valamelyik díjazott lakóhelyén vagy ahhoz közel esô településen tartjuk. 
Bővebben...
 
A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat (NGYSZ) önkéntes orvos-csoportja egy hét alatt közel 6000 VIZSGÁLATOT VÉGZETT ERDÉLYBEN
2016. július 13. szerda, 16:21

Budapest, 2016. június 27. – Befejezôdött az NGYSZ idei májusi erdélyi gyógyító körútjának az összesítése. A szervezet önkéntes orvosai kórházban, iskolákban, óvodákban szûrték, vizsgálták és gyógyították a rászoruló gyermekeket. 

Bővebben...
 
The Brunette Quartet – A muzsika egyedülálló közös nyelvünk
2016. július 07. csütörtök, 09:04
Négy, Ausztriában, jórészt Bécsben élô fiatal fuvolamûvész vagyunk, akiket nemcsak jó barátság köt össze, hanem a zene és a fuvola iránti szeretet és a kíváncsiság az együttkísérletezésre, új zenei kihívások felfedezésére is.
Bővebben...
 
Szülôföld, fa, vésô
2016. július 07. csütörtök, 09:03
A gyergyóújfalvi születésû, Marosvásárhelyen élô, de nyugalomba vonulása óta idejének nagy részét Libánban töltô Páll András alkotásai lelke mélységének, egészséges életszemléletének-világlátásának a kivetülései, amit veleszületett tehetsége öntött formába. Megbizonyosodhat errôl bárki, aki betér a gyergyóújfalvi községháza épületébe vagy a katolikus templomba: elôbbi plakett-, dombormû- és szoboralkotásaiból tár a szemlélô elé mintegy félszázat, utóbbi az oltáron és a szószéken ôrzi a mélyen hívô és az „egyszerû emberekért rajongó” mûvész keze és vésôje nyomát.
Bővebben...
 
Ismét rönköket számoltak a zöldek
2016. június 30. csütörtök, 10:14
A franciaországi labdarúgó Eu­rópa-bajnokság nyitányának elô­estéjén a Greenpeace nemzetközi környezetvédô mozgalom és társaság romániai képviselete jelentést tett közzé a falopásokról, er­dôvel kapcsolatos törvénysértések­rôl (nem minden törvénytelen ki­termelés vagy szállítás minôsül fa­lopásnak). 
Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 14

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret