Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2018. február 25., vasárnap - Géza
Címlap Hírek Országnyi ember külföldön
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4695
Tartalom : 15135
Tartalom találatai : 13913573
Jelenleg 174 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Országnyi ember külföldön
2017. szeptember 08. péntek, 13:29
Bekeményíthetnek a vendéglátóknak
Az Országos Fogyasztóvédelmi Ügy­nökség (ANPC) augusztus 24-én ismertette törvénytervezetét, amely a romániai turisztikai irodák, hivatalok és létesít­mények mûködtetôinek a felelôsségét e­rôsítené. A szigorító javaslatok egyike 4000 lejtôl 20 ezer lejig terjedô pénzbírsággal sújtaná azokat a vendéglátókat, akik megszegik az ügyfeleikkel kötött szerzôdéseket olyanformán, hogy a szerzôdés érvényes idôszaka alatt a vendég számára kedvezôtlenül változtatnák, drágítanák a különféle díjszabásokat. A jelenlegi rendszabályok megfelelô indoklással (valutaárfolyam, üzemanyagárak, nemzetközi áremelésekhez való igazítás stb.) engedélyezik az elôzetes megállapodással lefizetett utazások, nyaralások, illetve ezekkel kapcsolatos különféle szolgál­ta­tások utólagos és menet-közbeni ki­iga­zítását, drágítását. A fogyasztóvédôk má­sik törvényjavaslata kitér arra, hogy e­mel­jék a turisztikai irodák, hivatalok, létesítmények számára kiszabható pénzbírságok nagyságát egyéb szabálysértésekért, rendellenességekért is.
 
Több „fekete cigaretta”
A Novel Research társaság által au­gusztus 25-én közölt adatok értelmében július folyamán 0,9 százalékkal emelkedett a törvénytelenül forgalmazott cigaretta piaci részaránya Romániában. Má­jushoz viszonyítva ez a részarány a 38 százalékot is elérte az ország északi és keleti határvonalainál (az országos részarány 16 százalék körül van). A csempész­áru 25,2 százaléka moldáviai, 8,2 száza­léka ukrajnai, 59,7 százaléka illegális gyártók olcsó és gyenge minôségû terméke.
 
Zilahi magyar gyôzelem
Fazakas Miklós, a szilágysági Zilah RMDSZ-es alpolgármestere augusztus 25-én internetes naplójában adta hírül, hogy 1990 óta elôször került három nyelvû (román, magyar, német) helységnévtábla a szilágysági város ki- és bejárataihoz, az utak szélére. Egyelôre két helyre tettek ki két-két táblát, a Kolozsvár és a Harak­lány község felé vezetô (illetve onnan ve­zetô) utak szélére. Az alpolgármester sze­rint hamarosan mindegyik ki-bejáratnál lesznek hasonló táblák. A két helyszínen ez áll a táblákon, felülrôl lefelé, egyfor­ma betûkkel: Zalau, Zilah, Zillenmarkt. Néhány lépésnyire hatnyelvû (román, magyar, német, angol, francia, olasz) üd­vözlet az érkezôknek: Bine ati venit! Isten hozta! Wilkommen! Welcome! Bienvenue! Benvenuto! Az RMDSZ helyi tanácsosai régóta kérik, szorgalmazzák a többnyel­vû helységnévtáblák kitûzését, végül idén májusban a helyi tanács elfogadta a határozatot. A zilahi tanács 21 tagjából 3 RMDSZ-es, 9 szociáldemokrata, ôk ren­delkeznek egyszerû többséggel. A szilágy­sági városban a magyarok számaránya 16 százalék a 2011-es népszámlálás szerint.
 
Már 33 halálos áldozat
Újabb szomorú hírt közölt augusztus 25-én az Országos Közegészségügyi In­tézet. Kanyaró betegségben elhunyt egy 10 hónapos kislány. Iraki bevándorlók gyermeke volt, júliusban érkezett Romá­niába a családjával, több más betegségben, fejlôdési rendellenességben is szenvedett. A kislány a 33-ik áldozat a ka­nya­ró járvány kezdete óta. Az adatközlés napján a romániai fertôzôdések, megbetegedések száma 8937 volt, augusztus 11.  óta csaknem 450-nel gyarapodott!
 
Vitatják az 
„injekciótörvényt”
Újabb részleteket ismertettek a kötelezô védôoltásokra vonatkozó törvénytervezetrôl augusztus 25-én. Egy újabb mó­dosítás alapján nem lenne törvényes ki­közösíteni, a közösségi részvételektôl eltiltani a védôoltásokkal nem rendelkezô gyermekeket, személyeket, de jelentôsen növelnék a kiskorúak szüleinek fe­lelôsségét. Óvodába íratás esetén például többszöri figyelmeztetésben részesülnének a védôoltással nem rendelkezô kis­gyermekek szülei, és a megadott határidôk utáni ellenkezés, közömbösség esetén következnének a drasztikus pénzbírságok, amelyek elsô szakaszban 1000 lejtôl 2500 lejig terjednének, második szakaszban 5000 lejtôl 10 ezer lejig, harmadik szakaszban – az elsô figyelmeztetés után 18 hónappal – bírósági eljárást (is) indíthatnának ellenük.
 
Magashegyi pimaszság
A Romániai Hegyimentô Szolgálat Or­szágos Munkairányító Központjának in­ternetes honlapjára sajátos beszámoló került 2017. augusztus 26-án. Az egyik Ar­ges megyei hegyimentô a szolgálati naplók stílusában az egyéb beavatkozások között leírja, hogy aznap a Transzfo­garas-út mentén, a Moldoveanu-csúcs és a Capra-völgy közötti turistaösvényrôl, a Fereastra Zmeilor nevû sziklaalakzatok közelébôl segélyhívást kaptak a 112-es telefonszámon. Egy hölgy elpanaszolta, hogy bokaficamot szenvedett, nem tud leereszkedni. A hegyimentôk a kellô felszereléssel igyekeztek a helyszínre, a höl­gyet meg is találták, egy kisebb csoporttal együtt. Ám mint kiderült, nem bokaficamról volt szó, hanem a túracipô felsértette a hölgy lábát, vízhólyagok vagy vérhólyagok lettek a talpára. A hegyimen­tôknek azt mondta, ôt bizony vigyék le a hegyrôl hordágyon, mert lábon nem hajlandó többet gyalogolni. Eközben viharkabátot kért, mert – mint mondta – za­varták a röpködô és rászálló rovarok. A „Salvamont Romania” csapata teljesítette a kötelességét, a hölgyet levitték a leg­kö­zelebbi úthoz, ahonnan autóval folytathatta útját. A naplóíró úgy érezte, a hölgy csúfot ûzött a munkájukból, annál is inkább, mert aznap volt olyan bevetésük, ahol ténylegesen veszélyben lévô szemé­lyeknek – köztük egy tízéves kislánynak – kellett segíteni. 
 
Ismét nincs telitalálat!
A 49-es lottó augusztus 27-i, vasárnapi 6 nyerôszáma: 48, 17, 43, 2, 13, 15. Te­litalálatos szelvény nem volt. A halmozott fônyereményalap meghaladta a 11,67 millió lejt. A 9 darab 5 találatos nyereménye egyenként 18 042 lej. Az 537 darab 4 találatosra egyenként 302 lejt fizetnek. A 3 találatért járó 30-30 lejt összesen 10 168 variánsra fizetik. A „noroc” számsor: 3071234. Az elôzô csütörtöki húzáson: 26, 16, 37, 36, 13, 22, illetve 3169728.
 
Megint harapott a medve!
A Csíkszereda szomszédságában fekvô Csíkszentlélek község peremén, egy ré­gebb beültetett fenyves erdôrészen támadt emberre a medve augusztus 26-án. A negyven év körüli férfit több vérzô sebbel és alkari csonttörésekkel szállították kór­házba, ahol másnap mûteni kellett, mert a harapástól szilánkká tört csontok el­mozdultak. A kórházi ágyán több újság­írónak nyilatkozó szentléleki férfi el­mondta, igyekezett zajt kelteni, fütyörészve haladt, mégis megtörtént a baj, a medve váratlanul elôugrott a fák sû­rûjébôl. Idén Hargita megyében ez volt a kilencedik olyan eset, hogy medvék o­koztak kórházi kezelést igénylô sérüléseket embereknek. Szerencse a szerencsét­lenségben, hogy egyik sem volt életveszélyes sérülés.
 
Olcsóbb (utó)nyaralás
Augusztus 28-tól október 1-jéig tart a turisztikai minisztérium által államilag támogatott kedvezményes nyaralási idény, azaz utóidény. A Tengerpart mindenkinek! jeligével meghirdetett program elsô szakaszában körülbelül 4000 szálláshely áll azoknak a rendelkezésére, akik valamelyik utazási iroda révén jelentkeznek. Megjegyzendô, hogy akárcsak a tavaszi idôszakban és a korábbi években, a kedvezményes üdülés csak meghatározott, vagyis a programban konkrétan résztvevô vendéglátók létesítményeire érvényes. Hat éjszakai szállásra az árak személyenként 159 lejtôl 605 lejig terjedhetnek, a szálláshely kényelmi és minôségi be­sorolásának (csillagszámainak) függvényében.
 
Nyárutói politikai barométer
Az Avangarde közvélemény-kutatási intézet az egyik hírtelevízió megbízásából készített felmérést a parlamenti pártok pillanatnyi támogatottságáról. Az volt a kérdés, hogy ki melyik pártra, szövetségre szavazna, hogyha a legközelebbi vasárnap lennének a választások. Az au­gusztus 28-án ismertetett állás: Szociál­demokrata Párt (PSD) 46 százalék, Nem­zeti Liberális Párt (PNL) 25, Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 7, Ment­sétek meg Romániát Szövetség (USR) 6, Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 5, Népi Mozgalom Párt (PMP) 4, mások összesen 7 százalék. A politiku­sok, közéleti személyiségek népszerû­ségi listáján: Raed Arafat államtitkár, a SMURD rohammentô szolgálat alapítója 82 százalék, Klaus Johannis államfô 54, Mihai Tudose kormányfô 48, Lia Olguta Vasi­lescu munkaügyi miniszter 47.
 
Csúcsra tör az euró
A Román Nemzeti Bank (BNR) által meghatározott augusztus 29-i árfolyamon 1 euró 4,5985 lej volt, ami 27 banival túlhaladja az elôzô napi értéket. Érdekes, hogy a dollár árfolyama csökkent, 29-én 1 dollár 3,8198 lej volt, az elôzô napi 3,8870 lejjel szemben. Az euró erôsen meg­közelítette a 2012. július 23-i értéket, a­mikor 4,6009 volt az árfolyam. Szakér­tôk szerint év végéig állandósulhat a 4 lej 60 banis, illetve afölötti euró-árfolyam.
 
100-as Hórát mutatnak
Augusztus 29-én ismertették a 2018-as román centenáriumi év logójának, azaz hivatalos jelképének, ábrájának a pályázati végeredményét. A nyertes az FCB Bucharest reklámcég munkája, a zsûri és a lakosság közös, 75-25 arányértékû szavazata alapján. A gyôztes ábra pályázati megnevezése Hóra, ami egy stilizált 100-as, ahol a számok különbözô nagyságú piros, sárga és kék pontokból állnak, a két nulla köreinek vonalai fonalszerûen kapcsolódnak, a hóra nevû román néptáncra utalva. Az ábra alatt nagybetûs fel­irat: Romania, alatta 1918-2018 Sarbato­rim impreuna (Együtt ünnepelünk).
 
Egy „kinti” Románia
A Világbank becsléseire hivatkozva kö­zölt adatokat a Jurnalul National internetes honlapja augusztus 29-én a külföldön élô, rövidebb-hosszabb ideig más or­szágokban tartózkodó román állampol­gárokról. Az idôszakosan mért átlagos számuk eléri a 3,4-3,5 milliót. Legtöbben Olaszországban lehetnek, a Caritas Mig­rantes szervezet által rendelkezésre bo­csá­tott ez évi adatok értelmében 1 131 839 volt a számuk, ez természetesen nem lehet sem pontos, sem hivatalos felmérés. Ettôl füg­getlenül, a forrás jegyzi, hogy a nôk száma volt a nagyobb, meghaladta a 644 ezret. Az olaszországi román állampolgárságú munkavállalók 2015-ben 5,6 milliárd eurós jövedelmet jelentettek be hivatalosan. A romániai munkavállalók több mint fele a végzettségénél alacsonyabb képesítést igénylô állásokban dolgozott ... A spanyolországi „román légió” létszámát 730 ezerre becsülik, noha ott is van fluktuáció, avagy jövés-menés. Nyilván ott sem min­denki becsületes munkával tölti az idôt, a nyilvántartottak zöme azonban munkavállaló és családtag. A munkavállalók 91 százalékának a bére, havi jövedelme magasabb, mint volt Romániában, so-kaknál az itthoni többszöröse... A német­országi román állampolgárságú munkavállalók létszáma 245 248 volt a legutóbbi összesítéseknél, vannak köztük ingázók, például az idôsgondozók, akik általában évente 6 hónapot töltenek „kint”.
Sz. L.
 
 

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret