Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2018. február 26., hétfõ - Edina
Címlap Hírek
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4695
Tartalom : 15146
Tartalom találatai : 13913697
Jelenleg 158 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Hírek
Romániát „mérgezô csoportosulás vezeti”
2018. február 25. vasárnap, 20:57
Háromnapi csendôrmérleg
Január 12-én, 13-án és 14-én a Hargita Megyei Csendôr-felügyelôség hatáskörébe tartozó alakulatok tagjai több rendezvényen is biztosították a rendet, emellett a szolgálati járôrcsoportok végezték a szokásos feladataikat is. Az általuk ki­szabott két pénzbírság összege meghaladja a 3000 lejt, ezen kívül három figyelmeztetésrôl is készült jegyzôkönyv. Jelen voltak sportpályákon és rendezvényeken is, például a gyergyócsomafalvi ku­tya­szánhajtó-versenyen. Egy nagyenyedi férfi ugyancsak Csomafalva körzetében szenvedett balesetet sízés közben, ôt a mentôszolgálatok autójához szállították. Har­gitafürdôn egy 10 éves moldvai kislány „elbolyongott" a szüleitôl, a csendôrök segítettek a családnak egymásra találni. 
Bővebben...
 
Valami másképp lesz idén ...
2018. február 18. vasárnap, 19:45
Készül a templomóriás
Daniel pátriárka, a Román Ortodox Egy­ház (BOR) vezetôje január 1-jei nyilatkozatában közölte, a bukaresti Nemzet Meg­váltása Katedrális (Catedrala Mantuirii Neamului) idén november 30-ra elkészül,  Szent Andrásnak (Sf. Andrei), az ország és a katedrális védôszentjének a napján szentelik és avatják. Az egyházfô elmond­ta, az építkezésekkel már 85 százalékban végeztek, a hátralévô idôben fôleg belsô munkálatok zajlanak, de a tornyok elhelyezése, felépítése is hátra van még. El­készülése után a bukaresti katedrális mé­retek szempontjából a harmadik helyen lesz Európában, a barcelonai Sagrada Fa­milia (Szent Család) és a vatikáni Szent Péter bazilika mögött. Alapterülete 13 700 négyzetméter, magassága 120 m, alaphossza 126 m, alapszélessége 68 m, a föld alatt és a felszínen is több emelete van, a belsejében tucatnyi nagy teljesítményû fel­vonó fog mûködni. Jelenleg 600 szakmun­kás dolgozik három váltásban. A költségeket 80 millió euróban közölték, sajtóhírek szerint az építés ennél sokkal többe került, ám az ortodox egyház titkolja, mert így is sok a zúgolódás a „megalomániás” templom miatt.
Bővebben...
 
Naponta történik valami…
2018. február 09. péntek, 15:50
Lépcsôzô infláció
Az Országos Statisztikai Intézet decem­ber 12-én közölte, hogy a novemberi infláció rátája 3,2 százalékos volt, legutóbb 2013 augusztusában jegyeztek ilyen magas havi értéket. Az infláció gerjesztésének egyik meghatározó tényezôje az é­lelmiszerárak és általában a fogyasztói költségek emelkedése. Novemberben az elôzô hónaphoz viszonyítva a legnagyobb mértékben drágult például a tyúktojás (29,2 százalék), a vaj (6,9) és az üzemanyag (2,7).  
 
Drágul a villanyáram
Az illetékesek december 13-án közölték, hogy 2018. január 1-jétôl átlagosan 10 százalékkal emelkedhet a háztartási villamos energia ára.  A tervezett drágulás fôleg annak tulajdonítható, hogy szolgáltatók némelyike – vagy többsége – a 18 órától 22 óráig tartó csúcsidôre emelt díjszabásokat számol. A szakértôk figyelmeztetik a lakosságot, hogy az áramszolgáltatási monopólium (egyetlen ellátó) feloldása óta a háztartási fogyasztás díjszabása a szolgáltatóval kötött megállapodások és konkrét szerzôdések alapján is csökkenthetô. Ha például valaki egy bizonyos havi kilowatt-értékû fogyasztásra köt szerzôdést, és nem lépi azt túl, kevesebbet fizet, mint a mennyiségileg ingadozó fogyasztás esetén.
 
Nagyobb 
„szegény nyugdíj”
A Román Parlament szenátusa december 13-án elfogadta a 2017. évi 82-es számú sürgôsségi kormányrendeletet, amely 2018. július 1-jétôl a jelenlegi 520 lejrôl 640 lejre emeli a „szociális nyugdíjnak” is ne­vezett minimális nyugdíj havi nettó ös­z­szegét. Az említett rendelet elôirányozza, hogy a gyermekgondozási állami tá­mogatás minimális összege a jelenlegi 1233 lejrôl január 1-jétôl 1250 lejre emelkedik (e szerint nem a tervezett 1900 lejes bruttó minimálbérhez igazítják egyelôre). A törvénycsomagban az is szerepel, hogy 2018-tól a nyugdíj-értékpont 1100 lejre emelkedik.  
 
Így ünnepel az ország
Az Elbi Electric&Lighting társaság által készített közvélemény-kutatás kérdései a lakosság karácsonyi szokásait firtatják. A december 14-én ismertetett eredményekbôl kiderült, idén a megkérdezettek 72 százaléka a családban, illetve a családtagokkal tölti a karácsonyi és szilveszteri ünnepeket, 15 százalék alkalomhoz illô  közösségi, társasági programokat helyezi elôtérbe, 13 százaléknak a legfontosabb ilyenkor a pihenés. A 65 év fölöttiek mind­annyian azt mondták, ünnepi alkalomhoz illô zenét hallgatnak, 94 százalék a karácsonyfával társítja a téli ünnepi idôszakot, az összlakosság körében a városiak 93 százalékának, a falun élôk 89 százalékának elsôdleges fontosságú a díszített karácsonyfa az otthonban. A 25-34 évesek 72 százaléka válaszolta azt, hogy családtagjaival tölti az ünnepeket, ez az arány az összlakosságnál is ugyanaz, hogyha helyes a közlés.  
 
Szabadság a szülôknek
Florian Bodog egészségügyi miniszter december 14-én bejelentette, egy sürgôsségi kormányrendelet elôírásainak értelmében felemelték azt a korhatárt, amely alatti életkorú gyermekek szülei fizetett szabadságot igényelhetnek a munkahelyükrôl, hogy beteg gyermeküket, gyermekeiket otthon gondozhassák. A ko­rábbi jogszabály 7 évesnél kisebb gyerme­kek otthoni gondozására engedélyezett munkahelyi szabadságot a szülôknek, a kormányrendelet 16 évesre módosította a felsô korhatárt. Törvényesen jár és igényelhetô akkor is az effajta szabadság, hogyha a szülôk külföldi orvosi kezelésre, kivizsgálásra, mûtétre elkísérik a kiskorúakat.
 
Tanyai önbíráskodás
Az udvarhelyszéki Farkaslaka községhez tartozó Kecset falutól nem messze helyi lakosok egy csoportja december 16-án földig rombolt egy garzonlakás nagyságú házat. A régi „vetett" téglából és fából ké­szült házikó valamikor mezôgazdasági társulás szakmai céljaira épült, egy ideig üresen állt, majd több tagú roma család költözött be engedély nélkül, erôszakos és önkényes foglalás módján. Az évek során többször felszólítást kaptak, hogy hagyják el az épületet, ám nem voltak hajlandóak elköltözni még úgy sem, hogy másik házat kínáltak nekik. Többször is támadt nézeteltérésük a falubeliekkel lopások és a gyermekek agresszív viselkedése miatt. Az említett napon a falubeli székelyek traktorból kialakított rögtönzött erô­gép­pel teljesen lerombolták a házikót, elôzôleg kitessékelték az ott lakókat és jó néhány holmijukat is kipakolták. A „felszabadítási mûveletben” részt vevô személyekkel szemben bûnvádi eljárás indult, mert noha tulajdonjog szempontjából igazuk van, az önbíráskodást a törvény bünteti. Sú­lyosbító körülmény, hogy a sok gyermekes család téli idôszakban maradt lakhatóság nélkül, erôszakos cselekmény kö­vetkezményeként. 
 
Nyugtalottó, 
nem sok esély
Kisorsolták december 17-én a novemberi nyugtalottó nyertes számadatait. Pá­lyázni lehetett a november 1-30. között kibocsátott pénztárszalagokkal. Telitalála­tosnak számítanak a 2017. november 18-i (szombat) dátummal 821 lej egyszeri vá­sárlás vagy szolgáltatás kifizetését igazoló kasszabonok. A bejegyeztetés, hitelesítés a sorsolástól számítva 30 napig lehetséges. A nagy lejösszeg okán valószínûleg 100-nál sokkal kevesebb telitalálatos lesz. 
 
Túl a negyedmillió eurón
Nem volt telitalálatos szelvény a 49-es lottó december 17-i húzásán. A halmozott fônyereményalap meghaladta az 1,56 mil­lió lejt, vagyis a 250 ezer eurót. Nyerô­számok: 34, 30, 47, 46, 45, 26. A „noroc”: 1842587. Az elôzô csütörtöki húzáson: 40, 2, 45, 13, 11, 5, illetve 1043333.
 
Óvónôk öröme
A Román Parlament szenátusa december 18-án elutasította azt a törvénytervezetet, amely feltételként szabta (volna), hogy az óvónôk és tanítónôk, tanítók csak fôiskolai, egyetemi végzettség birtokában foglalhatnak el (fô)állást az oktatási in­tézményekben. Az indoklás szerint az új törvény hátrányosan érintene olyan pe­dagógusokat – óvónôket, tanítónôket, ta­nítókat –, akik már több évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek, holott az ô esetükben a nevelôi, oktatói szakmai gyakorlat jól helyettesítheti a fôiskolai, egyetemi végzettséget.
 
Érvényben a „gyed-törvény"
Klaus Johannis december 18-án kihirdette azt a törvényt, amely havi 8500 lejes felsô határt szab a gyermekgondozási támogatás összegének, amit a csecsemô születésétôl legfeljebb 2 éves koráig kaphat a szü­lôk valamelyike. A gyed garantált minimális értéke a bruttó minimálbér (év végéig 1450 lej) 85 százaléka azok számára, akik a kis­ded születése elôtt legalább 12 hónapig adózandó jövedelemmel rendelkeztek, tehát tb-járulékot fizettek. A jövedelemmel egyáltalán nem rendelkezô szülôk számára sokkal kisebb a támogatás.
Bővebben...
 
Igazságosság éve lesz?
2018. február 02. péntek, 17:00
Ennyibôl gazdálkodnának
A Tudose-kormány december 6-án el­fogadta a jövô évi költségvetés tervezetét. A dokumentum 2614 lejes átlagbérrel szá­mol. A számítások szerint Románia bruttó nemzeti összterméke (GDP, románul PIB) 2018-ban elôször éri el a 200 milliárd eurót. Az inflációs ráta évi átlagát 3,1 szá­zalékban jelölték meg, a gazdasági növekedést minimum 5,5 százalékosra várják, a minimális garantált (szociális) nyugdíjak 23 százalékkal emelkednek az állami nyugdíjrendszerben, a minimálbérnél 9, a nyugdíjaknál általánosan 10 százalékos növekedésre számítanak a jövô év folyamán. A tervezet társadalmi jellegû fejezeteiben szerepel, hogy a munkanélküliséget 4 százalék alá kell szorítani, ennek érdekében támogatják több mint 200 ezer személy munkavállalását.
Bővebben...
 
Nem felhôtlen ünnepi hangulat
2017. december 14. csütörtök, 17:08
Ha csenget a 112
A tûzoltókat, SMURD-rohammentô szolgálatokat irányító és segítô katasztrófavédelmi, vészhelyzeti felügyelôségek idén január 1-jétôl október 31-ig országszerte 355 538 valós segélykérô telefonhívást jegyeztek, zömmel a 112-es uniós sür­gôsségi számon. 
Bővebben...
 
Legalább egészség legyen ...
2017. december 07. csütörtök, 16:57
Édes szabadság
A Kolozs megyei Szamosújvár Városi Bírósága döntésének nyomán  november 22-én feltételesen szabadlábra helyezték Monica Iacob Ridzi volt ifjúsági és sport minisztert, aki összesen 2 évet és 8 hónapot töltött börtönben. Ifjúsági jellegû ren­­dezvények pénzalapjainak eltérítése, törvénytelen felhasználása miatt ítélték 5 év szabadságvesztésre el több társával együtt. A miniszter egy ifjúsági napi nagy rendezvény ügyintézését versenypályázat nélkül ítélte oda a köreihez tartozó tár­saságnak... A szabadulása után a zsidó származású politikusnô elmondta, a­mikor a büntetésének letöltését megkezdte, 7 féle betegsége volt, most van 15. Ezt is figyelembe vették a szabadlábra helyezési kérelmének az elbírálásánál, és azt is, hogy körülbelül száz börtönprogramnak volt aktív résztvevôje.
Bővebben...
 
Megkegyelmeztek a távfûtésnek
2017. november 29. szerda, 15:11
Visszafizetések feltétellel • Az illetékesek november 15-én közölték, hogy vég­legesítették és közvitára bocsátották a gépjármû-tulajdonosok és vásárlók által a korábbi években befizetett illetékek visszafizetésére vonatkozó törvény alkalmazási módszertanát. A környezetvédelmi illeték (timbru de mediu) visszafizetésének idôszaka 2018. szeptember 1. – 2019. március 31. A másféle bejegyeztetési illeték, amely érvényét veszítette, szintén jövô évtôl visszaigényelhetô, de nem árt tudni, hogy a tervezet értelmében csak azoknak a kérvényeit hagyják jóvá, akiknek nincs ál­lami jellegû adósságuk. 
Bővebben...
 
Amerikából kavarnák a székelygulyást
2017. november 23. csütörtök, 17:54
Kezdôdik a „tánc” • A Bukaresti Táb­labíróság november 7-én közölte, nemsokára ténylegesen megkezdôdik a bûn­vádi per Elena Udrea volt parlamenti kép­viselô, volt turisztikai és régiófejlesztési miniszter és Ioana Basescu közjegyzô, Traian Basescu volt államfô nagyobbik lánya korrupciós ügyében. Súlyosbító körülmény, hogy a pénzügyi-gazdasági bûncselekmények közvetve és közvetlenül kapcsolódnak a 2009. évi államelnök-választások kampányának finanszírozásához. A közjegyzôt sikkasztásra és pénzmosásra való felbujtással, a volt minisztert csúszópénz elfogadására és pénzmosásra való felbujtással vádolják. A vádiratban szerepel egyebek között az is, hogy Ioana Basescu az édesapja vá­lasztási kampányának finanszírozásából származó, illetve ennek ürügyén egy ál­lami tôkéjû vállalattól a partnere által kapott pénzbôl fizette a kettejük kubai utazásának költségeit.
Bővebben...
 
Adóbilincstôl rettegnek
2017. november 17. péntek, 15:54
Megmozgatnák az országot
A legjelentôsebb romániai szakszervezeti szövetségek (Fratia, Alfa Kartell és mások) november 1-jei közleményükben bejelentik, zajlanak az elôkészületek or­szágos jellegû, nagyszabású tömegtüntetések megszervezésére. A tiltakozások célpontja a Tudose-kormány új adótörvénye, amely a szakszervezetek álláspontja szerint súlyosan sértheti a munkavállalók érdekeit, beláthatatlan következményekkel járhat az alkalmazottak százezreinek a számára. A szakszervezetek szakértôi figyelmeztetnek, hogy a számos kedvezô változás emlegetése üres ígéret, az új adótörvénykönyv voltaképpen bér­csökkentésekhez és tömeges elbocsátásokhoz vezet, fôként a magáncégeknél. A sztrájkôrségek, utcai tüntetések és munkabeszüntetések idôpontjait késôbb közlik.
Bővebben...
 
Tejben, vajban jön az új év?
2017. november 10. péntek, 16:11
Pénzrôl helyben dönthetnek
Liviu Dragnea, a Román Parlament kép­viselôházának az elnöke, a kormányzó Szociáldemokrata Párt elnöke és a Tu­dose-kormányra nagy befolyással bíró politikus október 25-én egy nagykárolyi sajtóbeszélgetésen leszögezte, nem Buka­restnek kell megoldania a polgármesteri hivatalok, önkormányzatok gazdasági, gazdálkodási problémáit, bérezési di­lem­­máit, mert pénzügyi szempontból autonóm intézmények, ôk maguk döntenek a választott testületeikkel a saját költségvetésükrôl, illetve a hivatalon belüli béralapokról, fejlesztési alapokról és ha­sonlókról, az érvényes törvények tiszteletben tartásával.  
Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 109

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret