Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2017. október 17., kedd - Hedvig
Címlap Hírek
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4692
Tartalom : 14894
Tartalom találatai : 13733500
Jelenleg 147 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Hírek
Katalánokkal riogatnak
2017. október 12. csütörtök, 14:45
Ráadás az autóvásárlóknak
Idén 25 millió lejjel kiegészítik az eredeti roncsautó-program (Program Rabla Clasic) támogatási pénzalapját, közölte szeptember 28-án Gratiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter. Ez azt je­lenti, körülbelül négyezerrel több személy számára nyílik lehetôség, hogy a régi autót a forgalomból kivonva és ócskavasként beszolgáltatva új autót vásárolhasson. A támogatás összege ebben a kategóriában egyenként 6000 lej. A kérvények, alapdokumentumok benyújtásának határidejét 2017. december 31-ig meghosszabbítják magánszemélyek szá­mára, jogi személyeknél november 30 az új határidô. A „Rabla Plus” néven ismert kategóriánál (környezetkímélô elektromos vagy hibrid autók esetében) úgy mó­dosítják a szabályzatot, hogy a vevôk kön­y­nyebben hozzájussanak az új autókhoz.
Bővebben...
 
Nem hagyják az iskolát
2017. október 05. csütörtök, 16:19
Több száz potyautas
Bukarest fôvárost és az ország hét-nyolc megyéjét átfogó, rajtaütés-szerû ellen­ôrzéseket végzett a rendôrség és a vasúti felügyelôség a szeptember 20-21-i idôszakban, a nappali és éjszakai vo­natjáratokon, illetve a vasútvonalak men­tén lévô állomásokon. Több mint 500 vonatjáratot és több mint 350 vasútállomást érintett a razzia, amelynek során összesen 653 utast találtak menetjegy vagy bérlet nélkül. Munka közben a rendfenntartók és felügyelôk egyéb tör­vénytelenségeket is észleltek, például tetten értek 11 bûncselekményt és elkövetôiket. A különféle okból kiszabott pénzbírságok száma 217 (fôleg rendbon­tás, csendzavarás, a potyautasok büntetéseit leszámítva).
Bővebben...
 
Emberi és hatósági gyarlóságok
2017. szeptember 28. csütörtök, 16:06
Sok bani sokra megy • Péntek­tôl, szeptember 15-tôl a romániai töltôállomásoknál átlagosan 15-20 banival nö­vekedett az üzemanyag literenkénti a­lapára. Ez annak tulajdonítható, hogy 16 banival emelkedett az ólomtartalmú és az ólommentes benzin, valamint a gázolaj jövedéki adója. Két héten belül - va­lószínûleg október 1-jétôl – újabb hasonló emelkedés várható. A kormány a „rész­letet” azzal indokolja, hogy ilyenformán valamivel elviselhetôbb az áremelés az érintettek számára.
Bővebben...
 
Alantas udvarhelyi provokáció
2017. szeptember 22. péntek, 13:42
Vannak még fontos teendôk ...
Bukarest Fôpolgármesteri Hivatalának Helyi Tanácsa szeptember 6-án elfogadott egy olyan határozattervezetet, amely elô­irányozza „kutya-macska-komplexum” létrehozását. A telepen helyet kapna egy szálló – ideiglenes megôrzô – a háziállatoknak, olyan esetekre, amikor a gazdik, tulajdonosok elutaznak és nem vihetik magukkal kedvenceiket. A központban lenne állattemetô és hamvasztó is. Utób­biakat érzelmi és civilizációs szempontokkal indokolják, egyfelôl a tulajdonosok a ragaszkodásukhoz mérten búcsúzhatnának az elpusztult kutyáiktól, macs­káiktól, másfelôl ezáltal nem lennének arra kényszerülve, hogy lakatlan területeken kelljen elásni a kimúlt háziállatok, hobbiállatok tetemeit.
Bővebben...
 
A medve már napi téma
2017. szeptember 18. hétfő, 14:52
Prahovai borzalom
Augusztus 30-án a Prahova megyei Gorgota községben egy nô rosszullétrôl panaszkodott. Kórházba szállították, ahol kiderült, hogy szülés utáni állapotról van szó. Bevallotta, hogy nem sokkal korábban az otthonában szült. A törvényes elô­írásokat betartva, a szolgálatos orvosok értesítették a rendôrséget. A községi rend­ôrök azonnal  a nô lakhelyére igyekeztek, és a családi ház udvarán csecsemôsí­rást hallottak. A hangok az illemhelyrôl jöttek. A kézügyben lévô munkaeszközökkel gyorsan lebontották, ledöntötték az ár­nyékszéket, és a gödörben, falevelekkel letakarva megtalálták a néhány órás csecsemôt. Gyorsan bevitték a legközelebbi kórházba, de a kislány szíve nemsokára felmondta a szolgálatot. Halálát valószí­nûleg testkihûlés okozta. A 29 éves asz­szon­nyal szemben csecsemôgyilkosság cí­mén indul bûnvádi eljárás.
Bővebben...
 
Országnyi ember külföldön
2017. szeptember 08. péntek, 13:29
Bekeményíthetnek a vendéglátóknak
Az Országos Fogyasztóvédelmi Ügy­nökség (ANPC) augusztus 24-én ismertette törvénytervezetét, amely a romániai turisztikai irodák, hivatalok és létesít­mények mûködtetôinek a felelôsségét e­rôsítené. A szigorító javaslatok egyike 4000 lejtôl 20 ezer lejig terjedô pénzbírsággal sújtaná azokat a vendéglátókat, akik megszegik az ügyfeleikkel kötött szerzôdéseket olyanformán, hogy a szerzôdés érvényes idôszaka alatt a vendég számára kedvezôtlenül változtatnák, drágítanák a különféle díjszabásokat. A jelenlegi rendszabályok megfelelô indoklással (valutaárfolyam, üzemanyagárak, nemzetközi áremelésekhez való igazítás stb.) engedélyezik az elôzetes megállapodással lefizetett utazások, nyaralások, illetve ezekkel kapcsolatos különféle szolgál­ta­tások utólagos és menet-közbeni ki­iga­zítását, drágítását. A fogyasztóvédôk má­sik törvényjavaslata kitér arra, hogy e­mel­jék a turisztikai irodák, hivatalok, létesítmények számára kiszabható pénzbírságok nagyságát egyéb szabálysértésekért, rendellenességekért is.
Bővebben...
 
Nem mindenkinek nyaralás ...
2017. szeptember 01. péntek, 15:30
Döbbenetes, borzalmas tragédia
Az Ilfov megyei Branesti községközpont (Bukaresttôl húsz kilométernyire) vasúti megállójánál („halta”) haladt át nagy se­bességgel egy vonat augusztus 17-én kora délelôtt. A járatnak nem volt megállója a menetrendben, úgyhogy körülbelül 160 kilométeres óránkénti sebességgel robogott a falu peremén. Amikor a vonat a megállóhelyhez ért, a közeli fás területrôl hirtelen egy nô lépett elé, vigyázott, hogy kikerülje a sínpárokkal párhuzamos fém védôkorlátot, majd a mozdony elé ug­rott, magával vonszolva három kislányát is! Mind a négyen szörnyethaltak. Kiderült, hogy a nô állapotos volt, így a halálos ál­dozatok száma egycsapásra öt. A család­anya 30 éves volt, neve Alexandra Bra­unstein. 
Bővebben...
 
Feszültség 1918 centenáriuma elôtt
2017. augusztus 18. péntek, 13:54
Kifújja magát a föld
Az augusztus másodikai 4,9 Richter-fokozatú és az elôzô napi 4,6 fokos  földrengésekrôl nyilatkozva, Mircea Radu­lian, az Országos Geofizikai Intézet tu­dományos igazgatója elmondta, a 4-5 fokos földrengések jók arra, hogy a földmélységben lévô halmozott energiák némileg felszabaduljanak, ezáltal csökkenhet a nagyobb erôsségû rengések közvetlen, illetve közeli veszélye. A kutató szerint nem kell elfelejteni azonban, hogy a Vran­cea megyei övezet földkérgei olyan sajátossággal rendelkeznek, ami 7 Richter-fokozatnál erôsebb földrengést is elôidézhet.  Köztudott, hogy az utóbbi évtizedek legerôsebb romániai földrengéseinek epicentruma a vráncsai övezetben volt. Az utóbbi két esztendô során Románia területén 25 olyan földrengést jegyeztek, amelyek erôssége meghaladta a 4 fokot a Richter-skálán. 
Bővebben...
 
Mozog a föld, mozgolódik
2017. augusztus 11. péntek, 14:51
Megvásárolt oklevelek
A nyomozóhatóság által július 26-án ismertetett adatok alapján 36 személlyel szemben indult bûnvádi kivizsgálás „felsôoktatási csalások” ügyében. A vád­irat szerint az aradi Vasile Goldis és a te­mesvári Aurel Vlaicu egyetemeken évek óta mûködik egy-egy bûnszervezet, a­melynek tagjai pénzért oklevelek megszerzéséhez segítettek sok külföldi személyt. 
Bővebben...
 
Visszhangzik a székely himnusz
2017. augusztus 10. csütörtök, 14:28
Kényes akták körtánca
A Bukaresti Táblabíróság július 19-én úgy döntött, visszaküldi Románia Leg­fel­sôbb Bíróságának az Elena Udrea és Ioana Basescu korrupciós dossziéját, amely a 2009. évi államelnök-választások finanszírozásával kapcsolatos. Az indoklás sze­rint bizonyos részleteket tisztázni kell, és az ügyben nem a táblabíróság az illetékes. Az érintettség ürügyén Elena Udrea azt kérte, az aktatömböt küldjék az Or­szágos Korrupcióellenes Ügyészséghez (DNA), mert már eleve zavarosan és jogsértôen fogalmazták meg a vádiratot...
Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 107

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret