Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2017. augusztus 22., kedd - Menyhért, Mirjam
Címlap Hírek
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4690
Tartalom : 14728
Tartalom találatai : 13681001
Jelenleg 232 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Hírek
Feszültség 1918 centenáriuma elôtt
2017. augusztus 18. péntek, 13:54
Kifújja magát a föld
Az augusztus másodikai 4,9 Richter-fokozatú és az elôzô napi 4,6 fokos  földrengésekrôl nyilatkozva, Mircea Radu­lian, az Országos Geofizikai Intézet tu­dományos igazgatója elmondta, a 4-5 fokos földrengések jók arra, hogy a földmélységben lévô halmozott energiák némileg felszabaduljanak, ezáltal csökkenhet a nagyobb erôsségû rengések közvetlen, illetve közeli veszélye. A kutató szerint nem kell elfelejteni azonban, hogy a Vran­cea megyei övezet földkérgei olyan sajátossággal rendelkeznek, ami 7 Richter-fokozatnál erôsebb földrengést is elôidézhet.  Köztudott, hogy az utóbbi évtizedek legerôsebb romániai földrengéseinek epicentruma a vráncsai övezetben volt. Az utóbbi két esztendô során Románia területén 25 olyan földrengést jegyeztek, amelyek erôssége meghaladta a 4 fokot a Richter-skálán. 
Bővebben...
 
Mozog a föld, mozgolódik
2017. augusztus 11. péntek, 14:51
Megvásárolt oklevelek
A nyomozóhatóság által július 26-án ismertetett adatok alapján 36 személlyel szemben indult bûnvádi kivizsgálás „felsôoktatási csalások” ügyében. A vád­irat szerint az aradi Vasile Goldis és a te­mesvári Aurel Vlaicu egyetemeken évek óta mûködik egy-egy bûnszervezet, a­melynek tagjai pénzért oklevelek megszerzéséhez segítettek sok külföldi személyt. 
Bővebben...
 
Visszhangzik a székely himnusz
2017. augusztus 10. csütörtök, 14:28
Kényes akták körtánca
A Bukaresti Táblabíróság július 19-én úgy döntött, visszaküldi Románia Leg­fel­sôbb Bíróságának az Elena Udrea és Ioana Basescu korrupciós dossziéját, amely a 2009. évi államelnök-választások finanszírozásával kapcsolatos. Az indoklás sze­rint bizonyos részleteket tisztázni kell, és az ügyben nem a táblabíróság az illetékes. Az érintettség ürügyén Elena Udrea azt kérte, az aktatömböt küldjék az Or­szágos Korrupcióellenes Ügyészséghez (DNA), mert már eleve zavarosan és jogsértôen fogalmazták meg a vádiratot...
Bővebben...
 
Megelégelték a medvetáncot
2017. július 14. péntek, 16:21
Váratlan magashegyi akadály
Június 21-én körülbelül egymillió kilós súlyúra becsült kôszikla zuhant vagy gör­dült az Erdélyt Munténiával összekötô Transzfogaras-út szélére. A közlekedést ugyan nem gátolta volna, ám az illetékesek korlátozták a forgalmat és szakértôi mûszeres vizsgálatokat végeztek a helyszínen, hogy kiderítsék, az úttest alapjának szilárdságát gyengítette-e a szikla moz­gása és súlya. A környéken egy ideig egy sávban közlekedtek a jármûvek, komolyabb gondok észlelése esetén az útszakasz lezárása is elképzelhetô.
Bővebben...
 
Önkéntes kormányválság
2017. június 30. péntek, 14:55
Lecsúszott a lej a lejtôn
A Román Nemzeti Bank (BNR) hivatalos árfolyamán 1 euró 4,5872 lej, 1 dollár 4,1082 lej volt június 15-én. Legutoljára öt évvel ezelôtt volt ilyen gyenge a lej, 2012. augusztus 3-án 4,5990 lej volt 1 euró, de bizonyos kereskedelmi bankok 4,6610 lejért kínálták az eladásnál. Elem­zôk szerint a lej újbóli gyengülése, mély­repülése összefügg a kormányválsággal.
Bővebben...
 
Pedagógusok türelmét kérik
2017. június 18. vasárnap, 09:38
Enikô visszatért
Sorin Grindeanu miniszterelnök május 30-án ismét az RMDSZ által jelölt Laczi­kó Enikôt nevezte ki az Etnikumközi Kap­csolatok Hivatalának vezetôi – államtitkári – tisztségébe. Laczikó Enikô volt már a hivatal élén államtitkár-helyettesi rang­ban. Az újbóli kinevezés alkalmából fo­galmazott nyilatkozatában Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezetô elnöke rá­mutat: „Nekünk, szövetségként továbbra is az a feladatunk, hogy tökéletesítsük a nemzeti kisebbségek védelmének rend­szerét. Ezt demokratikus eszközökkel, párbeszéddel akarjuk elérni. Az önkormányzatokban, a parlamentben, de a ki­sebbségi államtitkár révén is hangot kell adnunk a román demokrácia ferdítéseinek. Hangosan ki kell mondanunk: Ro­mánia nem modellértékû, ami a kisebbségi jogok betartását illeti”.
Bővebben...
 
Mozgalmas május
2017. június 09. péntek, 14:34
Elhalasztott „égetô kérdés”
A Román Parlament képviselôháza május 23-án megszavazta a tûzvédelmi elôírások bôvítésére és szigorítására vonatkozó 2016. évi 17-es kormányrendeletet. U­gyanakkor június 31-rôl szeptember 30-ra változtatták azt a határidôt, amíg az érintetteknek kötelességük a módosított törvény elôírásainak megfelelôen elvé­gez­ni a kellô tûzvédelmi munkálatokat és kiváltani az ettôl függôvé tett mûködési engedélyeket. Az eljárás még a 2015. ok­tóber 30-i, bukaresti tragikus tûzvész (Co­lectiv Club) egyik utózöngéje.
Bővebben...
 
Jogharcban nincs szünidô
2017. június 02. péntek, 08:30
Ortodox aggodalmak
Közleményben ismertette állásfoglalá­sát a Román Ortodox Egyház (BOR) köz­ponti testülete május 17-én. A levél egye­bek között rámutat, hogy amióta Romá­niában is vita tárgya lett az azonos ne­mûek házasságkötésének, illetve házastársi kapcsolatának, partneri viszonyának az elismerése vagy elutasítása, megszaporodtak az egyházakkal szembeni támadások. Az ortodox állásfoglalás e­gye­­bek között rámutat, miközben civil szervezetek és magánszemélyek a tolerancia hiányával, diszkriminációval vá­dolják az egyházat az azonos nemûek házasságának elutasítása miatt, ugyanazok a szervezetek és magánszemélyek elvitatják az egyház jogát a szabad vélemény-nyilvánításhoz. Az ortodox egyház sajnálatát fejezi ki, hogy a család hivatalos megfogalmazását célzó alkotmánymódosítást is erélyesen akadályozzák. (Arról a cikkelyrôl van szó, amelyben az áll, hogy a családot házastársak alapítják szabad akaratukból. A módosító javaslat a „há­zastársak” szót „férfi és nô” megfogalmazásra cseréltetné, ezzel törvényen kívül helyeztetve az azonos nemûek hivatalos házasságkötésének lehetôségét.)
Bővebben...
 
Kolozsvár lett Cluj-ból
2017. május 29. hétfő, 15:51
Fôvárosi madártávlat
Május 9-én nyitották meg hivatalosan Románia legmagasabb lakható épületének, építményének a tetôterében a Nor (Felhô) nevû vendéglôt. A Sky Tower el­nevezést viselô toronyépület távolról szem­lélve jó vaskos kéményre emlékeztet, a magassága 137 méter, emeleteinek száma 37, alapfelülete 40 450 négyzetméter, a földszint alatt 5 emeletnyi, összesen 518 férôhelyes parkolóval rendelkezik, a felvonó 30 másodperc alatt ér a földszintrôl a legfelsô emeletre, a különleges ablakok­nak és külsô borítólemezeknek köszönhetôen a toronyépület 15 féle színben és színárnyalatban látható. A vendéglôje 220 férôhelyes, elôkelô minôsítésû, nem­zet­közi jellegû menüvel.
Bővebben...
 
Ódzkodunk a kölcsönöktôl
2017. május 19. péntek, 14:28
Dolgozik övéiért Basescu
A Román Parlament szenátusa a köz­ke­gyelemre és büntetésletöltésre vonatkozó új törvénycsomag május 3-i vitáján elfogadott egy olyan módosító indít­ványt, a­melynek értelmében a korrupciós ügy­­ben elítélt személyek mentesülnének a szabadságvesztés terhe alól, amennyiben teljes összegben, maradéktalanul ki­fizetik, visszafizetik az államnak, illetve a kárvallottaknak az okozott anyagi károkat. Vonatkozna a hivatali visszaélés és csúszópénz elfogadása esetén szó­ban forgó pénzösszegekre is, amennyiben az érintett elkövetôk nem visszaesôk. A vaskos javaslatcsomagnak ez a része Traian Basescu volt államfôtôl, il­letve pártjától származik, a bukaresti sajtó ennek okán máris „Udrea-törvényként” emlegeti, lévén, hogy a Basescu ke­gyelt­jeként, bizalmasaként, felfedezettjeként ismert Elena Udrea volt minisztert és képviselôt  ilyen ügyekben ítélték alapfokon szabadságvesztésre.
Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 107

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret