Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megye • 2016. szeptember 15-21. • ­XXI. ­évf. 37. ­sz. 

2017. március 29., szerda - Auguszta
Címlap Hírek
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4688
Tartalom : 14280
Tartalom találatai : 13420063
Jelenleg 230 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Hírek
Nyolcmillió dolgozó volt ...
2017. március 23. csütörtök, 11:20
Galád módon hamisítottak
A nyomozóhatóságok március 8-án ú­jabb részleteket ismertettek a Hexi Phar­ma volt cég ellen indított bûnvádi eljárások dokumentumaiból. Kiderült, hogy a Hexi nagyon hatékony, kiváló minôsé­gû fertôtlenítôszerekkel jelentkezett a kórházak, klinikák által kiírt közbeszerzési versenytárgyalásokra, ám a forgalmazási, beszállítási engedély megszerzése után a fertôtlenítôszereket alaposan – olykor 1-20 arányban – felhígították, leg­többször közönséges csapvízzel. A le­leplezés és kirobbant botrány után a cég beszüntette tevékenységét, több volt fe­lelôse ellen is bûnvádi eljárás van folyamatban, esetek szempontjából egyelôre 340 a konkrét vádpontok száma.
Bővebben...
 
Visszaüthet a „szekus” múlt
2017. március 20. hétfő, 11:35
Forradalmi kihallgatások
Március 1-jén Petre Roman, a diktatúra utáni elsô miniszterelnök volt a katonai ügyészség vendége, körülbelül négy órán át válaszolt a nyomozó bizottság kérdéseire. A „Forradalmi-dosszié” nem­rég újraindított kivizsgálásainak keretében kihallgatnak minden olyan élô személyiséget, akiknek valamilyen szerepük volt az 1989. december 22-én kora délutántól a hónap végéig számítható idôszakban, amikor az új központi hatalmi szerkezetek kialakultak. A néhai kormányfô az említett idôszakban legen­dás­sá vált sötét színû téli pulóverében jelent meg naponta a tévé képernyôjén, egész nap szinte folyamatosan adásban volt. Korábban az ügyészek már kihallgatták Tôkés László európai parlamenti képviselôt és Ion Caramitru színészt, rendezôt, volt parlamenti képviselôt, aki a „forradalmi napok, órák” idején az utcáról irányította a tévéközvetítéseket. A nyomozók arra kíváncsiak, a berendezkedô poszt­kommunista hatalom vezetô tagjai mit tudnak a december 22-én délutántól is folytatódó öldöklésekrôl, lövöldözésekrôl, lévén, hogy körülbelül 700 áldozat abban az idôszakban vesztette életét. Koráb­ban Tôkés László azt mondta, ô csak névlege­sen volt tagja néhány hónapig a Ion Ilies­cu vezette Nemzeti Megmentési Front Tanácsának (CFSN). A kihallgatásról Petre Roman nem nyilatkozott, viszont Mircea Dinescu, a „másik pulóveres ember”, a romániai fordulat kulcsszereplôje, nép­szerû alakja felháborodásának adott han­got, hogy 27 év teltén „spekulatív mó­don” faggatják, felelôsségét firtatják.
Bővebben...
 
Utcán születô párt
2017. március 09. csütörtök, 09:59
Változó kormánycsapat
A február eleji utcai tüntetések hatására és egyéb okok, szempontok alapján február 22-tôl személycserék történtek a Grindeaniu-kormányban. Az országos botrányt kiváltó Btk.-módosítási terv miatt lemondott Florin Iordache helyét  Tudo­rel Toader volt alkotmánybíró veszi át az igazságügyi minisztérium élén. Az új gazdasági miniszter Mihai Tudose, a volt miniszter, Alexandru Petrescu ezután a, üzleti szféráért, kis- és középvállalkozásokért felelôs tárca nélküli miniszter lesz. Az európai pénzalapokkal való gazdálkodás minisztériumának irányítását Ro­vana Plumb veszi át, ô volt korábban már környezetvédelmi miniszter is. Az új mi­niszterek 23-án letették a hivatali esküt.
Bővebben...
 
Mûködik a „jó besúgó vonal”
2017. március 02. csütörtök, 12:08
Kihasznált gyermekek?
A nagyszebeni, illetve Szeben megyei gyermekvédelmi hivatal szóvivôje február 15-én közölte, hogy a nyilatkozat idô­pontjáig csupán két olyan panaszt iktattak, amely felrótta, hogy a kormányellenes tüntetéseken részt vevô felnôttek kis­korúakat vittek a tiltakozások helyszínei­re, ahol különféle jelszavas táblákat is a kezükbe adtak, úgy pózoltatták ôket. A közleményre annak ürügyén került sor, hogy a gyermekvédelmi országos hatóság kérte a területi igazgatóságoktól, írják össze az ilyen jellegû panaszokat, mert számos városban történtek visszaélés-gya­nús esetek, amikor a tüntetôk a hidegben órákig a helyszíneken tartották a gyermekeiket, hogy a tiltakozó megnyil­vá­nulások hatásosabbnak tûnjenek. A ki­vizsgálások kapcsán a sajtó idéz egy é­desanyát, aki azzal indokolta három kisgyermekének jelenlétét, hogy nem volt akire ôket otthon hagynia. „Különben szó sincs semmiféle visszaélésrôl, hiszen a gyermekek még cukorkát is kaptak a csendôröktôl”, mondotta a hölgy. Több jogász is cáfolta, hogy a gyermekek je­lenléte a tüntetésen jogsértô lenne, mások azonban ellenkezôleg vélekednek, mert a tüntetések nem mindig békések.
Bővebben...
 
Elvándorlásban világelsôk!
2017. február 24. péntek, 08:03
Magabiztos kormánykoalíció
A Szociáldemokrata Párt - Liberálisok és Demokraták Szövetsége (PSD-ALDE) ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt vitatta meg február 8-án a román parlament. Az indítvány elfogadásához és a kormány menesztéséhez legalább 233 szavazatra lett volna szükség, ám ez sem matematikailag, sem a valóságban nem volt meg. Végül 161 honatya szavazott igen-nel az ellenzék bizalmatlansági indítványára. A PSD és ALDE, valamint az RM­DSZ képviselôi és szenátorai részt vettek a vitán, de egyáltalán nem szavaztak. Az eredményt kommentálva, Sorin Grin­de­anu (aki nem honatyaként lett kormányfô) kijelentette, negyven nap alatt másodszor is bizalmat kapott a PSD-ALDE kormány, ám ô azt szerette volna, ha a koalíció tag­jai ténylegesen szavaznak, mert úgy egyértelmûbb lett volna ennek a bizalom­nak a ténye. Több ellenzéki politikus is kérte a kormány lemondását, ám azt zöm­mel elismerik, hogy csakis a PSD-ALDE koalíciónak lenne létjogosultsága új kormányt alakítani. 
Bővebben...
 
Országrengetô kormányrendelet
2017. február 16. csütörtök, 10:57
Az utca visszaszólt • Február 1-jén délután, a Btk.-módosításra és a bûn­vádi perrendtartásra vonatkozó törvény sürgôsségi kormányrendelettel való elôzô esti, éjszakai elfogadásával szembeni tiltakozás jeléül tüntetôk kezdtek gyülekez­ni a bukaresti Victoria téri kormánypalota épülete elé. Számuk óráról órára növekedett, sokan feliratokat tartottak a ma­gasba, a tömeg kormányellenes jelszavakat kiáltozott, a Grindeanu-kormány lemondását követelték. A tüntetést randalírozó csoport zavarta meg, köveket, palackokat, petárdákat és egyéb tárgyakat dobáltak a rendfenntartók felé. Állítólag futball-szurkolók voltak, akiket valakik oda irányítottak botrányt kelteni. A békés tün­tetôk közül többen is elmondták, azért til­takoznak, mert a Btk.-módosításnak elsôsorban a korrupciós ügyekben vizsgált politikusok lennének a haszonélvezôi. A román sajtó részleges névsort is közölt a legismertebb esetekrôl, a listán csaknem ötven politikus szerepelt. Elôzô napon, január 31-én is nagy számú tüntetô volt a Victoria téren, a készülô kormányrendelet híre ugyanis már sokakhoz eljutott. Az RMDSZ nem támogatta azt, hogy a kormány rendelettel fogadja el a Btk. módosító tervezetét, és saját javaslatcsomagot készített parlamenti iktatásra a Btk.-re­form érdekében.
Bővebben...
 
Megbocsátás versus jogállamiság?
2017. február 10. péntek, 08:27
Szelídebb a szégyenlista
Az adóhatóság (ANAF) január 27-én közölte, hogy változtatást eszközöl a kü­lönféle adóhátralékokat halmozó cégek, intézmények, társaságok, magánvállalkozók és magánszemélyek úgynevezett „szégyenlistáival” kapcsolatosan. Adós magánszemélyek neveit ezután csak az esetben teszik közzé az ANAF hivatalos honlapján, ha adóhátralékaik elérik, meghaladják a 15 000 lejt, míg az elôzô szabály által elôírt alsó határ 1500 lej volt. A nagy adófizetôknél (cégek, vállalatok, intézmények stb.) a 100 000 lejes alsó ha­tár 500 000 lejre emelkedik, a közepes be­sorolásúaknál az 50 000 lejes alsó kü­szöb 250 000 lej lesz. Van még egy kategória, amely olyan magánszemélyekre vonatkozik, akik üzleti, gazdasági tevékenységekbôl jelentôs jövedelmeket valósítanak meg, itt az alsó határ 10 000 lejrôl 100 000 lejre emelkedik. A változtatás nyilván azt jelenti, hogy ezután sokkal ke­vesebb adós kerül az ANAF nyilvános listáira.
Bővebben...
 
35 ezer euró, 240 euró – nem mindegy!
2017. február 03. péntek, 09:03
Más nevében ígért...
A Bukarest Municípiumi Bíróság január 17-én 2 év 6 hónap letöltendô szabadságvesztésre ítélte Dragos Basescut, aki Traian Basescu volt államfô unokaöccse, vagyis fivérének, Mircea Basescunak a fia. A vádirat szerint Dragos Basescu  két­szer 500 ezer eurót – tehát összesen 1 mil­lió eurót – kért egy üzletembertôl azzal az ígérettel, hogy az ellene irányuló bûn­vádi eljárás kedvezô megoldásában se­gít a befolyása révén. Különös módon a Dragos édesapja, Mircea Basescu is ha­sonló korrupciós ügy (befolyással való üzérkedés) miatt tölti börtönbüntetését, apának és fiának is volt egy-egy cinkosa, aki „közvetítôként” szerepel a bûnvádi aktákban. A volt államfô fivére egy roma klán vezérének ígérte, hogy közbenjár az ellene irányuló bûnvádi eljárásban, konkrétan azt mondta, olyan ítéletet próbál kiharcolni, ami pontosan annyi szabadságvesztés lenne, mint amennyit az érintett személy elôzetes letartóztatásban már eltöltött. A jogerôs ítélet a­zonban tíz év fogház lett, emiatt a roma férfi családja feljelentette Mircea Basescut.
Bővebben...
 
Fagyoldó béremelés, nyugdíjemelés
2017. január 20. péntek, 08:58
Utaztatnák a közalkalmazottakat
Mircea Titus Dobre turisztikai mi­nisz­ter január 4-én, még a hivatalos kinevezése és hivatalba lépése elôtt ismertette terveit, elképzeléseit. Elmondta, hogy egyik legsürgôsebb teendô az állami költségvetésbôl fizetett alkalmazottak számára nyújtandó szabadságolási tá­mogatások (úgynevezett vakációs érték­jegyek) biztosítása, hogy ennek alapján lehessen utazni, üdülni romániai helyszíneken. Az új miniszter fontosnak tartja a „vallási turizmus” élénkítését, ami azt jelenti, igyekeznek támogatni olyan szervezett kirándulásokat, amelyek egy vagy több célpontja egyházi létesítmény (híres templomok, kolostorok, zarándokhelyek stb.). A kellô ráfigyeléssel az idegenforgalomból származó állami bevételeket meg lehet négyszerezni, mon­dotta Titus Dobre, aki bejelentette azt is, hogy az Országos Turisztikai Hatóság (ANT) megszûnik, illetve beolvad az ön­állóvá váló turisztikai minisztériumba.
Bővebben...
 
Új év, új kormánycsapat
2017. január 13. péntek, 10:06
Nyertek, nyertek ...
December 28-án a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közölte a no­vemberi nyugtalottó végeredményeit. E szerint az október 21-i dátumot viselô, 168 lejes (az évi átlagnál sokkal a­lacsonyabb) értékû nyugtákkal or­szág­szerte 86 telitalálatot jegyeztek. Ez azt jelenti, hogy bruttó (adózandó) nyereményük egyenként 11 627 lej. A hírközlések közül több is említi, hogy a telitalálatos nyugtákon 168 lejtôl 168 lej 99 banis értékig terjedô számok sze­repeltek. Egyik hírmagyarázat szerint az egész szám utáni 99 banit ezután is figyelembe kell venni, a sorsolásnál csupán azért mellôzik, hogy például 1681-es, 1682-es, 1683-as stb., stb. szám­sorokkal ne okozzanak félreértéseket. 
Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 105

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret