Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2018. január 18., csütörtök - Piroska
Címlap Esemény Felszentelték a helyükre került festett üvegablakokat: Búcsús szentmise a béke jegyében
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4695
Tartalom : 15082
Tartalom találatai : 13846586
Jelenleg 185 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Felszentelték a helyükre került festett üvegablakokat: Búcsús szentmise a béke jegyében
2016. december 15. csütörtök, 12:20
Visszakerültek egykori helyükre a Szent Miklós római katolikus templom 1990-es években történt korszerûsítésekor lecserélt festett üvegablakok, amelyeket összefogás révén restauráltak az elmúlt hónapokban. A két vitráliát Tamás József püspök szentelte fel a búcsús szentmisét megelôzôen. A meghívott szónok ezúttal Burbela Gergely verbita tartományfônök volt, aki a béke lényegét hangsúlyozta prédikációjában.
Sokak összefogása révén si­került visszahelyezni eredeti he­­lyére a két festett ólomüvegablakot a Szent Miklós templomban. Egri István kolozsvári ü­vegmûvész részletesen beszélt a restaurálási munkálatokról. A Szent Családot ábrázoló vitrália volt jobb állapotban, de errôl sem derült ki, hogy ki ké­szítette, valószínûleg Ligeti Sán­dor vagy Palka József budapesti mûvészek alkotása. Sokkal ne­hezebb dolguk volt a második ablakkal, melynek sok része hi­ányzott, a törött darabokat dobozokban ôrizték a Tarisz­nyás Márton Múzeumban. Az aprólékos munka révén derült ki, hogy mit is ábrázolt tulajdonképpen ez az alkotás. „Ere­detileg azt hittük, hogy ez is egy figurális alkotás, de Jeru­zsálem látképe háttérben a Golgotával” – mesélte Egri Ist­ván, aki örömét fejeztek ki, hogy hozzájárulhattak a kulturális örökség bôvítéséhez. 
A festett üvegablakok helyreállítása Lázár Zoltán volt al­polgármester kezdeményezése, aki mindenkinek megköszönte, aki támogatta ôt ebben. Elmond­ta, sajnos kutakodásai során senkit nem talált, aki emlékezett volna arra, mit ábrázoltak ezek a vitráliák, amelyeket 1908-ban, illetve 1910-ben adományozott két özvegy, Krisztián Antalné Cziffra Mária, illetve Jánosi Sándor törvényszéki elnök, a vaskoronarend lovagjának fe­lesége férje emlékére. Lázár Zol­tán hangsúlyozta, elgondolkodtató, ha nem emlékszünk a közelmúltra, mit adunk át utódainknak. 
A terveket a gyergyószentmiklósi önkormányzat 6000 lej­jel támogatta, Hargita Megye Tanácsa pedig 23 000 lejjel já­rul hozzá a vitráliák restaurálásához. Barti Tihamér alelnök maga sem gondolta, hogy milyen fontos feladatot vállalt, amikor megkeresték, hogy segítsen. El­mond­ta, közös munkával, összefogással nagy dolgokra vagyunk képesek, hiszen ezt a gyergyói csodát sikerült visszahozni nem csak a templomba, hanem a lelkekbe is. 
A két csodálatosan szép al­kotást Tamás József püspök szen­telte fel és áldotta meg, majd elkezdôdött a búcsús szentmise. Portik-Hegyi Kelemen fôes­peres-plébános bemutatta a szó­nokot, elmondta, hogy a verbiták, missziós szerzetesek, az Is­teni Ige Társasága, amit Hollan­diában alapítottak. Jelenleg 6500 tagja van, köztük erdélyiek is. Burbela Gergely a ma­gyar verbita rendtartomány fônöke lengyel, de megtanult magyarul. Prédikációjában a békérôl, annak igazi értelmérôl, üzenetérôl beszélt. Elmondta, a meg­újulás az újítás a békességben rejtôzik, és a béke az igazságra, irgalmasságra, a jóságban való elkötelezôdésre alapul. „A béke nem a szent nyugalom, amikor csak a pénz, a kényelmes élet a fontos, hogy ne kelljen küzdeni. Az ilyen hozzáállás tönkretesz minket, a családot, a világot, a nemzetet egy­aránt. Ki kell lépjünk a kényelmünkbôl” – hangsúlyozta a tartományfônök. Kiemelte, nem szabad meneküljünk a nehézségek elôl, és keresnünk kell az apró örömöket, mert így élhetjük meg a békét, és lehetünk annak hordozói. Isten, becsület, haza – ennek fontosságát tanították Burbela Gergelynek gye­rekként, és ezt ápolja szilárd alapként a lengyel-magyar szívében – mondta a búcsús szent­mise szónoka. 
A szentmisét követôen körmenetre került sor, ökrös szekéren vitték körbe a fôtéren Szent Miklós püspök szobrát, az ol­táriszentséget Tamás József püspök tartotta.
Barabás Orsolya
 
 

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret