Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2017. október 17., kedd - Hedvig
Címlap Esemény
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4692
Tartalom : 14894
Tartalom találatai : 13732956
Jelenleg 172 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Esemény
Bemutattuk Vencser László könyveit a bécsi Pázmáneumban: Megkezdôdött az Ars Sacra Fesztivál Bécsben
2017. október 05. csütörtök, 16:29
Vencser László atya könyvbemutatójával vette kezdetét a XI. Ars Sacra Fesztivál Bécsben. A Collegium Pázmáneum, a Kaláka-Klub, valamint a Jakab Antal Keresztény Kör közös szervezésében kivitelezett könyvbemutató
 nagyon sok érdeklôdôt vonzott az ausztriai magyarság körébôl.
Bővebben...
 
Székelykapu-avatás és testvérvárosi pecsét: A székely menekültek száz évvel ezelôtti hazatérésére emlékeztek Hajdúnánáson
2017. szeptember 22. péntek, 13:56
Szeptember 10-én Hajdúnánáson hetedik alkalommal tartották meg a 2011-ben elindított Székely Menekültek Emléknapját. Az idei ünnepségsorozatot az elsô világháború idején átmenetileg a városban otthonra lelt székelyek 1917. évi hazatelepülésének századik évfordulója jegyében szervezték. A katolikus ünnepi szentmise és a református istentisztelet után a két közösség felavatta a Csíkszereda ajándékaként Hajdúnánáson felállított székely kaput, majd a két település, megpecsételve százéves történelmi kapcsolatát, egymást testvérvárossá fogadta. A Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület tagjainak jelenlétével zajló megemlékezés a katolikus templom kertjében álló emlékjelek megkoszorúzásával zárult.
Bővebben...
 
Össze kell fognunk Csíksomlyóért!
2016. december 15. csütörtök, 12:21
„Az UNESCO mai döntése szá­munkra egyszerre lesújtó és felháborító” – nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi elnök. Hozzátette, a za­rándoklat egyike azon vallási, kulturális ünnepeinknek, amelyek meg­határozóak a Kárpát-medencei magyarság életében, ezért terjesztette fel a búcsút az UNESCO szellemi világörökségi listájára. 
Bővebben...
 
VII. Kárpát-medencei Disznótoros Fôzô- és IV. Gyergyószentmiklósi Forraltbor-készítô Verseny: Kategóriánként díjazták a finomságokat
2016. december 15. csütörtök, 12:20
Idén az eddigieknél is nagyobb sikert aratott a Kárpát-medencei disznótoros fôzôverseny és most már hagyo-mányosnak számít a forraltbor-készítô verseny is. A két megmérettetésre összesen negyvenhét csapat nevezett, közülük került ki a vándorkupa gyôztese, és kategó-riánként díjazták a legfinomabb ételeket készítôket is. 
Bővebben...
 
Felszentelték a helyükre került festett üvegablakokat: Búcsús szentmise a béke jegyében
2016. december 15. csütörtök, 12:20
Visszakerültek egykori helyükre a Szent Miklós római katolikus templom 1990-es években történt korszerûsítésekor lecserélt festett üvegablakok, amelyeket összefogás révén restauráltak az elmúlt hónapokban. A két vitráliát Tamás József püspök szentelte fel a búcsús szentmisét megelôzôen. A meghívott szónok ezúttal Burbela Gergely verbita tartományfônök volt, aki a béke lényegét hangsúlyozta prédikációjában.
Bővebben...
 
Rupert Mayer atyára emlékeztek Kosteleken
2016. november 10. csütörtök, 11:53
P. Rupert Mayer német jezsuita szerzetes éppen száz évvel ezelôtt, az elsô világháborúban tábori lelkészként teljesített szolgálata közben Kostelek közelében, Sósmezôn súlyos sérülést szenvedett, aminek következtében elveszítette bal lábát. Az emlékezet máig ôrzi azt a helyet – a kostelekiek kötözôhelyként emlegetik –, ahol sérülését ellátták. Bálint Lajos nyugalmazott gyulafehérvári érsek kezdeményezésére 2005 ôszén emlékkô is került Kostelek határába, a Vaszi Mátyás által adományozott területre, a Rupert atya iránti megbecsülés jeleként. Az emlékmû melletti kertben a kostelekiek minden év október végén megemlékeznek az ott megsebesült szerzetesrôl; idén október 22-én a szabadtéri szentmisét az Ausztriából hazalátogató dr. Vencser László mutatta be környékbeli paptársaival.
Bővebben...
 
Márton Áron-napokat tartottunk Innsbruckban – Kiállítás megnyitásával és ünnepi szentmisével hajtottak fejet a nagy erdélyi püspök emléke előtt a tiroli magyarok
2016. október 17. hétfő, 12:25

A Márton Áron-emlékév s általa nagy püspökünk üzenete azAlpokhegyláncai közé, azInnfolyó partjáig is elért: a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Pro Patria Egyesület, az Innsbrucki Magyar Diákotthon és Kultúrcentrum Egyesület és az Innsbrucki Magyar Római Katolikus Egyházközség közös szervezésében október második hétvégéjén Márton Áron Emléknapokat tartottunk a tiroli tartományszékhelyen. Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén este az Innsbrucki Magyar Ház épületében megnyílt a Márton Áron élete és munkássága című kiállítás, másnap pedig ünnepi szentmisén emlékeztünk meg a nagy erdélyi püspökről. A rendezvénysorozatot Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is megtisztelte jelenlétével és a tiroli magyarokhoz intézett ünnepi gondolataival.

Üdvözlő szavaiban a marosvásárhelyi születésű dr. Nagy-György Attila dél-tiroli/innsbrucki lelkész elmondta: nagy büszkeség az erdélyieknek, hogy Márton Áront nem a papság, hanem Magyarország Kormánya állította példaképként az összmagyarság elé. Felelevenítette azt az esetet, amely brassói plébánosi szolgálata idején, 2010-ben történt, s amelyet Maksay Ágnes Márton Áron boldoggá avatási pere I–III. című dokumentumfilmjéből is ismerhetünk, hogy tudniillik egy fiatal híve rosszindulatú daganatos megbetegedésének végső-közeli stádiumából a Márton Áronhoz intézett imaszavak hatására gyógyult meg és ma is egészséges. “Márton püspök a magyarság és az innsbrucki magyarság életében is fog csodát tenni”– jegyezte meg Nagy-György Attila.

Bővebben...
 
Hajdúnánás ma is történelmet ír: Ezért hálás a településnek a Jakab Antal Keresztény Kör
2016. október 14. péntek, 07:57
A hat évvel ezelôtt, Európa több országában élô tagsággal meg-alakult, a néhai gyulafehérvári püspök rokonságát, tisztelôit, papi és világi személyeket tömörítô Jakab Antal Keresztény Kör (JAKK) négy évvel ezelôtt került kapcsolatba Hajdúnánás várossal. A székelyek és a hajdúk száz évvel ezelôtti közös történetét feltáró Buczkó József néprajzkutató munkája nyomán szereztek tudomást arról, hogy 1916-ban a városba érkezô székely menekültek között hétéves gyermekként ott volt Jakab Antal is. Édesanyjával és négy testvérével kéttehenes szekérfogaton érkezett az ötszáz kilométernyire lévô Kilyénfalváról, az elemi iskola második osztályát is Hajdúnánáson végezte. Egy év múltán tértek haza – ugyanazzal a fogattal – székelyföldi otthonukba.
Bővebben...
 
Székelyek és hajdúk közös fôhajtása: Népünk százezreit érintô történelmi eseményrôl emlékeztek meg Hajdúnánáson
2016. október 06. csütörtök, 10:26

Az elsô világégés derekán, 1916. augusztus végén, amikor a román hadsereg váratlanul benyomult Magyarország védtelenül álló keleti vármegyéibe, 206 ezer székely kényszerült arra, hogy egyik pillanatról a másikra elhagyja otthonát. Háború volt, de ôk nem vágyódtak boldogabb földrészekre: saját hazájukon belül menekültek annak békésebb területei felé. A Magyar Királyság középsô részén fekvô Hajdú vármegye 20 ezer, ebbôl Hajdúnánás 3200 székelyt fogadott be és óvott meg minden veszedelemtôl mindaddig, amíg – egy, legfeljebb két év múltán – a menekülôk visszatérhettek szûkebb szülôföldjükre újjáépíteni feldúlt-felégetett, lerombolt hajlékaikat. E történelmi emlék ápolásában élen járó Hajdúnánás a székelyek keserves elmenekülésének és szeretetteljes befogadásának századik évfordulója alkalmából centenáriumi esztendôt szervezett, melynek központi ünnepét szeptember 18-án tartották.

Bővebben...
 
Átadták az idei Jakab Antal-emlékdíjat
2016. szeptember 08. csütörtök, 09:50
Július 24-én Székelyudvarhelyen a Kis Szent Teréz-templomban a plé­bánia közössége átvette a februárban tragikusan elhunyt Botár Gábor szentszéki tanácsos, plébános részére megítélt posztumusz Jakab An­tal-emlékdíjat. Gábor atya a kor igényeire és kihívásaira megfelelô vá­laszo­kat adó lelkipásztori szolgálatával, a székelyudvarhelyi új Kis Szent Te­réz­-plébánia példaadó megszervezésével és vezetésével, az emberek szá­­mára az egyházat vonzóvá tévô magatartásával és munkájával, az egyház­községben a hitélet jelentôs fellendítésével, huszonkét lelkiségi csoport létrehozásával, kiemelkedô ifjúságnevelô és közösségformáló tevékenységével érdemelte ki a rangos elismerést.
Bővebben...
 
További cikkeink...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 6

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret