Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2018. február 26., hétfõ - Edina
Címlap Első kézből HÛSÉGES OLVASÓINK ÍRJÁK
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4695
Tartalom : 15147
Tartalom találatai : 13913716
Jelenleg 177 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

HÛSÉGES OLVASÓINK ÍRJÁK
2017. november 29. szerda, 15:25
• Említse meg (ha ismer ilyet) egy jelenlegi, tehát érvényes mandátummal rendelkezô, gyergyói illetôségû megyei tanácsos nevét. • Milyen rendsze-rességgel nézi Ön az RTV (TVR) magyar adásait, leggyakrabban hányas-/melyik csatornájára kapcsol a román nemzeti tévéadónak? • Van-e tudomása ma is élô olyan emberekrôl, akik a környezetükben asztaltáncoltatással, szellemidézéssel „hülyítették” az embereket? • Emlékszik-e még arra, tudja-e, hogy a rendszerváltás küszöbén ki volt lakóhelye településén az utolsó kommunista-szocialista polgármester? Nevezze meg.
 
MADARAS TAMÁS (Gyer­gyószentmiklós, a továbbiakban Gysztm.) • Nem ismerek ilyen személyt. • Nem nagyon nézem. • Nincs tudomásom ilyesmirôl. • Nem tudom.
KIESELSTEIN ILONA (Gy­sztm.) • 2. Nem mindig tudom megnézni, általában a TVR1, TVR2-re kapcsolok. • 3. Nem tu­dok róla. • 4. Barabás Erzsébet.
MOLNÁR ARNOLD (Alfalu) • Kassay Lajos-Péter. • Nem né­zem a magyar adást. • Nincs. • Nem tudom. 
KÉMENES ÉVA (Gysztm., Meszes u.) • Mezei János. • Min­den héten megnézem a magyar adást, a Pro Tv-t pedig naponta követem. • Nem tudok ilyen emberekrôl. • Gál Ferenc.
LÉNÁRD LAJOS (Gysztm.) • Barti Tihamért, Borboly Csa­bát és Mezei Jánost nevezném meg, mert ôk itt születtek Gyer­gyó környékén. • Aránylag elég gyakran nézem az RTV a­dásait, ami románul van, megnézem néha a magyar adásokat is ezen a csatornán, a jó filmeket, sportadásokat is szoktam itt nézni. • A mostani idôszakban, az elmúlt 35-40 évben nem volt ilyen fajta szellemeskedés, de régebben hallottam, hogy volt egy illetô, aki az asztalt megemelte. Voltak viszont jósnôk, kártyavetô nôk, akikhez so­kan jártak. • Gál Ferencre em­lékszem, azt hiszem ô volt az utolsó elôtti polgármester Gyer­gyószentmiklóson a múlt rend­szerben. Az ô elôdei is mind-mind kommunisták voltak, a­kikre én emlékszem. Gál Fe­rencet kedveltem, mert szigorú volt, igyekezett rendet teremteni a városunkban.
PÁL ZITA (Gysztm.) • Barti Tihamér. • Internetes felületen tájékozódom inkább, csak ro­mánt nagyon ritkán nézek Tv-ben. • Szerencsére nincs. • Nem tu­dom, akkor még gyerek voltam.
SZILÁGYI ÉVA (Csoma­falva) • Borboly Csaba elnök, Hargita Megye Tanácsa. • A­mikor otthon vagyok, egy héten 3-4-szer nézek magyar adást, általában a TVR2-n. • Nincs tu­domásom ilyenrôl. • Csomafal­ván Baróti Lajos volt rendszerváltás elôtt a polgármester. 
PORTIK MARGIT (Gysztm.) • 2. Mindkettôt nézem, mind a román adást, mind pedig a ma­gyart. • 3. Nem is hallottam i­lyent. • 4. Nem figyeltük. 
MOLNÁR MÁRIA (Alfalu) • Kolcsár András.• Ritkán né­zem az RTV mûsorait. • Nem tudok ilyen emberrôl. • Sajnos elhunyt.
HUSZÁR MAGDOLNA (Gy­sztm.) • Barti Tihamér. • Az RTV-t naponta többször nézem, a PRO Tv-n a híreket és az idôjárást követem. • Hallottam róla, hogy az elmúlt idôkben létezett ilyesmi, de gondolom, jelenleg már nincs ilyen. • Talán Isa István?
MÁKSZEM ERZSÉBET (Szárhegy) • 2. Nem igazán nézek román adót. • 3. Nincs. • 4. Nem tudom, hogy jól em­lékszem-e, talán Gál elvtárs?
NAGY JOLÁN (Gysztm.) • Barti Tihamér, Mezei János. • Nagyon ritkán. • Nincs. • ???
KIMPIÁN MÁRIA (Gy­sz­tm.) • 2. Az RTV-t nem nézem, a román adók közül a Prima Tv-t szoktam nézni, valamint a Pro Tv-t, ezen általában a híreket követem. • 3. Nincs tudomásom ilyenekrôl, de nem is érdekel. • 4. Nem, már nem emlékszem.
BENEDEK SZILÁRD (Gysz­tm.) • 2. Nem nézem. • 3. Igen, ezelôtt néhány évvel részt is vettem egy ilyen rendezvényen. • 4. Nem emlékszem.
LUKÁCS BERNADETTE (Gysztm.) • 2. Nem nézem egy­ál­talán. • 3. Nem tudok róla. 
LUKÁCS MAGDOLNA (Gysztm.) • Mezei János. • Néha-néha nézem az RTV1-en. • Nincs. • Nem emlékszem. 
RÉTI IMRE (Gysztm.) • Aki még tesz is valamit Gyergyó fejlôdéséért: Barti Tihamér. • Néha-néha megnézem a TVR1-en, TVR2-n. • Élôt már nem is­merek. • Nem tudom. 
RÖVID EDIT (Gysztm.) • Nem ismerem ôket. • Nem né­zem, csak este szoktam tévézni, akkor is csak keveset, mert a sok reklám elvette a kedvemet a tévézéstôl. Inkább internetezek, mert legalább ott azt nézek és olvasok, amit akarok, reklám nélkül. • Nem is hallottam ilyenrôl. • Annyira nehéz a jelen, hogy feledésbe megy a múlt. …De, ha jól emlékszem, akkor valami Gál elvtárs volt.
NAGY SÁNDOR (Gysztm.) • 2. Nem szoktam nézni. • 3. Nincs. • 4. Már nem emlékszem, sajnos elfelejtettem. 
FARKAS ILONA (Tekerô­patak) • Mezei János. • Majd­nem minden héten nézem a TVR1-esen. • Már azok meghaltak, de fiatal koromban hallottam ilyenekrôl. • Nem tudom.
BALLÓ JUDIT (Gysztm.) • Mezei János, Barti Tihamér me­gyei alelnök. • Nagy ritkán nézem, mert mire hazame­gyek, akkorra már a mûsornak vége. • Gyermekkoromban szellemek­kel, boszorkányokkal ijeszt­gettek. • Barabás Erzsébet.
LÔRINCZ KINGA (Gysztm.) • Barti Tihamér. • Nem szoktam nézni, más csatornákat követek. • Nincs. • Nem.
SZÁSZ MARGIT (Gysztm.) • Barti Tihamér. • Szoktam néha-néha nézni a TVR1-en. • Nem, nincs tudomásom. • Barabás Erzsébet.
ELEKES D. PIROSKA (Gy­sztm.) • Ilyet nem ismerek. • Minden magyar adást megnézek. • Ilyesmirôl nincs tudomá­som. • Nem emlékszem, ki volt a polgármester.
PORTIK VENCEL (Gysztm.) • Barti Tihamér. • Az RTV ma­gyar adásait ritkábban követem az elfoglaltságom miatt. A Pro Tv hírmûsorait lehetôségem­hez mérten rendszeresen megnézem. • Szerencsére, ilyen emberekkel nem hozott össze a sors ezidáig. • Erzsébet. 
DIETRICH ÉVA (Gysztm.) • Mezei János. • Nagyon ritkán. • Nincs. • Barabás Erzsébet. 
TANKÓ IRÉN (Gysztm.) • Mezei János. • A TVR és a Pro Tv híradóját nézzük, de a ma­gyar adást nem mindig. • Nincs. • Nem.
PETRARU ANNA (Gysztm.) • Mezei János. • Naponta. • Nincs. • Jakab Imre elvtárs.
BIRÓ IL­DI­KÓ (Gysztm.) • Mezei Já­nos. • Nézem az RTV ma­­gyar adásait is, de inkább a ro­mán adókat nézem, a Canal D-t és az Antena 1-et. • Nincs tudomásom ilyen emberrôl. • Ha jól emlékszem, akkor Dézsi Zoltán volt a polgármester.
MÁRTON ÁRPÁD (Gysz­tm.) • Még évekkel ezelôtt érdekelt az ilyen személyek ismerete, mivel próbáltam hinni a vezetôi erejükben és sikereikben, de a sok csalódás annyira megbénított, hogy sajnálatosan egy nevet sem tudok megemlíteni. • Ál­talában az RTV1-es, 2-es és 3-as csatornákon felváltva megnézem a magyar adásokat, a program szerint választom ki, hogy mikor mit. • Most nincs, de 60-70 évvel ezelôtt volt ilyen. Persze, a pletykákból értesültem ezekrôl, de nem hittem bennük. Tizenéves kezdô éveinkben minket be sem engedtek ilyen helyekre. • Az úgynevezett szekuritátés Gál elvtárs.
BARUCH ÉVA (Maroshévíz) • Én nem ismerem a megyei tanácsosokat. • Én nem nézem egyáltalán. • Nekem nincs tu­domásom olyen emberekrôl. • Az utolsó polgármester a rendszerváltás küszöbén nálunk Citiriga Gheorghe volt.
KÉMENES ÉVA (Gysztm., Márton Á. u.) • 2. Nem szoktam a TVR magyar adásait nézni, a Pro Tv-híreket követem. • 3. Van ilyen, sajnos, és a mai napig hülyítik az embereket.
PORTIK ILONA (Alfalu) • 1. Nem ismerem ôket. • 3. Nincs.
PÁLL ÉVA (Gysztm.) • Mezei János. • Nem igazán nézem. • Nem ismerek, és nem is ismertem ilyen embereket. • Barabás Er­zsébet elvtársnô. 
CSERGÔ ERZSÉBET (Gysz­tm.) • Mezei János, gondolom, ô megyei tanácsos. • Napi rend­szerességgel nézem váltva a Dunát a TV2-vel. A román adók közül a Pro Tv-t és a TVR1-et követem. • Nincs tudomásom ilyesmirôl, nem ismertem ilyen em­bereket, és nem is hiszek az i­lyesmikben. • Barabás Erzsébet párttitkár, úgymond polgármester.
VRENCEAN ERZSÉBET (Gysztm.) • Barti Tihamér. • Ritkán nézem a TVR magyar a­dását. • Nincs. • Barabás Er­zsébet.
PORTIK ZSOLT (Gysztm.) • 1. Mezei János, Barti Tihamér, Dézsi Zoltán. • 3. Élô ilyen em­bert nem ismerek. 
SZILÁGYI J. (Gysztm.) • 2. Nem nézem a Tv-t. • 3. Nincs. • 4. Nem tudom, elfelejtettem. 
PÉTER ISTVÁN (Gysztm.) • Barti Tihamér, Mezei János. • Nem nézem az RTV magyar adásait. Kedvencem a Pro Tv. • Ilyesmirôl nekem nincs tu­domásom. • Itt Gyer­gyó­szent­miklóson valamilyen nevû Er­zsébet volt a polgármester, de ki írja ezeket az értelmetlen kérdéseket? 
BARICZ ANNA (Alfalu) • Nem ismerek. • A Pro Tv-n a híreket szoktam nézni, az RTL adásait minden nap nézem. • Nem. • Borsos Kis Katalin volt Alfaluban.
ERÔS IRÉN-ROZÁLIA (Re­mete) • Mezei János, Barti Ti­ha­mér. • Ritkán. • Nincs. • Nem.
KISS BÉLA (Szárhegy) • Nemigen ismerek ilyent, nem vagyok jártas a politikában, nem is érdekelnek. • A Pro Tv-t szok­tam nézni, a reggeli híradót és az idôjárást, a többit nem na­gyon nézem, mert csupa politika a legtöbb adás, ami nem ér­dekel. • Mostanség nem hallot­tam ilyesmirôl, legutóbb 1958-ban hallottam és láttam is ilyesmit. • Úgy em­lék­szem, valami Vá­nyolósnak hívták, talán ga­lócási volt, nem em­lékszem pon­tosan. 
LUKÁCS IRÉN (Gy­sz­tm.) • Barti Ti­hamér. • Általában a TVR hétfô délutáni ma­gyar adását szoktam nézni. • Nincs! • Barabás Erzsébet vá­rosi párttitkárra emlékszem.
DANALISZYN JÓZSEF (Gy­sztm.) • Mezei János. • Két-há­rom alkalommal havonta, leggyakrabban a Pro Tv-re kapcso­lok. • Nincs. • Barabás Er­zsébet.
GÁBOR LENKE-MÁRIA (Szárhegy) • 3. Hát, bizony lé­teznek ma is „sokszínû” em­berek. • 4. “Polgármester” ak­koriban nem volt divat. Párt­titkár elvtárs, néptanács-elnök (elvtárs) – így nevezték kommunista elöljáróinkat.
RAJKA EMESE (Gysztm.) • 2. Nem nézem a román Tv-t. • Nem ismerek ilyen embert. • Nem emlékszek.
FODOR IRMA (Szárhegy) • Nem foglalkozom a politikai élettel. • Soha. • Nincs. • Vá­nyolós József.
KOZMA ÁRON (Gysztm.) • Barti Tihamér. • Közben, amikor valami jó film van, akkor kap­csolok az RTV-re vagy más román csatornára, de leggyakrabban a magyar csatornákat, illetve filmeket nézem. • I­lye­neket nem ismerek. • Valami Gáll … nevezetû ember.
BIRÓ ROZÁLIA (Gysztm.) • Tudtom szerint Mezei János. • Nálunk az RTV1-es csatorna megy, amikor van rá idô, akkor nézem. • Nincsen. • Gyergyó­szentmiklóson, úgy emlékszem, Barabás Erzsébet volt. 
VIZI SÁNDOR (Gysztm.) • Ilyen személyt nem ismerek. Nem politizálok, nem hallok, nem tudom. Ilyen esetekkor, így legalább nem mérgelôdök, ha ismerném az illetô személyt. • Keveset nézem az RTV-t, in­kább a Pro Tv-n nézek híreket, spor-tokat. A magyar adók közül leg­többet a Duna Tv-t nézem: sport, hírek, filmek. • Ismertem vagy 3 ilyen személyt, de ôk sajnos, már nem élnek. 1946-1952 között nagyon elterjedt volt az ilyesmi. • Sajnos, nem emlékszem, nem tudom biztosan.
CSERGÔ MÁRIA (Gysztm.) • Barti Tihamér. • Ha van idôm, minden hétfôn és kedden itt nézem a magyar adást. • Nincs. • (Nagy) Erzsébet asszony.
FARKAS ISTVÁN (Gysztm.) • Mezei János. • Nagyon ritkán. • Nem ismerek ilyent. • Barabás Erzsébet. 
KÉMENES MARGIT (Gysz­tm.) • Erre a kérdésre nem na­gyon tudok válaszolni, mert nem idevalósi vagyok, de Barti Ti­hamér úrról sok jót hallottam. • Nem szoktam nézni, inkább a Duna Tv-t és a TV2-t nézem, mert nagyon jó sorozatok vannak ott. • Ilyen embereket nem ismertem, most sem ismerek ilyeneket. • Nem tudom, 1981 óta nem lakok otthon, Lövétén.
MINCSOR ERNÔ (Gysztm.) • Mezei János. • Amikor tehetem, olyankor a TVR 1-es csator­náját nézem. • Igen, van tudomásom ilyenekrôl. • Sajnos, elfelejtettem a nevét.
KÉMENES ELVIRA (Gy­sz­tm.) • Mezei János. • Nagyon ritkán megnézzük a híreket a Realitate-n. • Nincs. •  Nem emlékszem.
GYÖRGY SÁNDOR (Gysz­tm.) • Mezei János, Barti Tiha­mér (alelnök). • Nagyon ritkán, a román adók közül a Pro Tv-t szoktam nézni, fôleg a román híradót 6-10 óra között. • Is­mertem olyanokat a Mogyorós utcából, de már nem élnek. • Barabás Erzsébet.
FEJÉR MÁRTA (Gysztm.) • Petres Sándor. • Inkább télen nézem az RTV magyar adásait. Gyakrabban a Pro Tv-t és az An­tena-t nézem. • Nincs. • Ha jól emlékszem, Gál Ferenc volt.
BARA SÁNDOR (Gysztm.) • Mezei János – MPP, Kolcsár András – EMNP, Barti Tihamér – RMDSZ. Ôk azok, akiket személyesen ismerek. • Mivel­hogy az Új Kelet is közli az RTV ma­gyar adásainak mûsorát, gyakran kapcsolok hétfôn és kedden az RTV1-re. •  Sajnos, még ma is vannak ilyen személyek, és vannak olyanok is, akiket lehet „hülyíteni”.
KISS GYOPÁRKA (Gysz­tm.) • Borboly Csaba. • Minden este a híreket nézem, a magyar adásokat ritkán. • Nincsen. • Ba­rabás Erzsébet.
KÉMENES ISTVÁN (Gysz­tm.) • Én Mezei János urat tartom ôszintének, olyannak, aki a városunkért megtett mindent, amit lehetett. • Nagyon ritkán, én inkább az Erdély Tv-t, a Slá­ger Tv-t és a Digi Sport 1-et szok­tam nézni, mert nagyon szeretem a sportot. • Ilyen emberek­rôl nincs tudomásom. • Már nem emlékszem, 28 éve volt. 
KOVÁCS MÁRIA (Gysz­tm.) • Czink Attila. • Csak este tu­dok tévét nézni, így nem nagyon nézem. • Nincs tudomásom ilyenrôl. • Gál Ferenc.
ELEKES ERZSÉBET (Gysz­tm.) • Barti Tihamér. • Na­gyon ritkán. • Nem tudok róla. • Nem tudom a pontos nevét. Nô volt!
SZÉKELY EDIT (Gysztm.) • Nem ismerek. • Legtöbbet a helyi adót követem, az állami tévébôl a magyar adást nézem általában a 3-as csatornán, ezen kívül a Realitatea-t szoktam nézni. • Nincs. • Jakab Imre.
PAP ILONA (Gysztm.) • Me­­zei János. • Nem nézem, csak nagyon ritkán. • Nem tudok róla. • Bajkó Rozália.
NAGY ERIKA (Gysztm.) • Kolcsár András. • Nem nagyon nézem, mert olyan idôszakban van, hogy nincs idôm rá. • Nincs tudomásom. • Talán Barabás Erzsébet.
 
 

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret