Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2018. február 25., vasárnap - Géza
Címlap Első kézből III. Gyergyói-medencei Unitárius Gyerektábor
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4695
Tartalom : 15135
Tartalom találatai : 13913243
Jelenleg 276 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

III. Gyergyói-medencei Unitárius Gyerektábor
2017. augusztus 11. péntek, 15:05
Az unitárius és az érdeklôdô más felekezetû gyerekek számára a Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség gyerektábort szervezett 2017. július 24-29. között.
A gyerektábor helyszínéül az egyház­község imaháza és annak udvara szolgált. Ahogy az elôzô években, úgy idén is a tábor napközi tevékenységeket nyúj­tott, amely során idén tíz gyerek volt ré­szese a tábori programoknak.
A táborunk Jézus tanításának megis­mer­tetését tûzte ki céljául, annak témája „Jézus a barátom” volt. Az egyházközségi gyerektáborunk mindig összefoglalója kíván lenni a tanév során a val­lásórán tanultaknak. Ezért idén a tábor bibliai alapvetését Jézus mûködése, tanítása adta. Ezáltal Jézus tanításának lényegérôl, az Isten országa megvalósu­lásáról tanultunk, az ezt bemutató példázatokat és a csodatetteket jártuk körül. Mindezek megtaníttatásával és játékos feldolgozásával, gyakorlatba való ültetésével az volt a célunk, hogy a gyerekek Jézusban ráismerjenek arra a példaadóra, aki az ô barátjuk is lehet. A tábor te­vékenységei által - az ismeretszerzés, a játékosság, a szórakozás- mellett egy na­gyobb célt is szolgált: az istenszeretetet megéreztetni a gyerekekkel Jézus nagyságán és példáján keresztül.
Minden tábori napnak külön témája volt, így a tábor végére, szombatra egész képet nyertek a gyerekek Jézus tanításainak lényegérôl. A tábor témájának ki­fejtése a következô témákon keresztül valósult meg: Jézus születésérôl, megkeresztelkedésérôl-elhívásáról szóló tör­ténetek megbeszélése, Jézus tanítása cél­jának a megragadása, néhány Isten or­szá­gáról szóló példázat feldolgozása, Jé­zus gyógyításainak, csodatetteinek az értelmezése.
A tábor napjai két részbôl álltak: dél­elôtti és délutáni tevékenységekbôl. A délelôtti tevékenység áhítattal kezdôdött, ezt követte az egyes bibliai témák játékos kifejtése, gyakorlatba ültetése. Ezt mindig játék követte. Ezután a bibliai szereplôket és helyszíneket készítettük el papírból, papírgurigából. A délelôtti tevékenységet ebéddel zártuk, amelyet a Korona Vendégházban fogyasztottunk el. Ebéd után filmet vetítettünk a gyerekeknek, azután a délután folyamán kincskeresô és más szabadtéri, ügyességi játékot játszottunk.
A táborunk része volt egy autóbuszos kirándulás, amelyre a tábori hét csütörtökén került sor. A kiránduláson részt vett néhány felnôtt egyházközségi tagunk is. A tábori kirándulás célja az, hogy a gye­rekek ismereteket gyûjthessenek más egyházközségek történetérôl, életérôl, találkozhassanak máshol élô unitárius gyerekekkel, valamint cél a látókörük szélesítése a kirándulás helyszíneinek meglátogatása által. A kirándulás célpontja Árkos, Sepsiszentgyörgy és Sepsiki­lyén volt. Árkoson a vártemplom meglátoga­tásában Márk Attila, az egyházközség kántora volt segítségünkre, aki sok ér­dekességet mesélt a templomról, az egy­házközségrôl. Azután elvezetett bennün­ket Bálint Zoltán tájmúzeumához. Ár­kosi körutunkon árkosi unitárius gyere­kek is velünk tartottak, akikkel késôbb a Dávid Ferenc téren közös játékban vettünk részt Pál Tünde vallástanár vezetésével. A játék közben fagylalttal szíveskedtek nekünk az árkosiak. Köszönet érte! Ebédelni Sep­siszentgyörgyre indultunk, a Park vendéglôben fogyasztottuk el a finom falatokat. Utána a Székely Nemzeti Múze­umban Bartha Zonga múzeumpedagógus interaktív, játékos vezetése által látogat­tuk meg az értékes tárlatokat. A délután még tartogatott számunkra látnivalót, mely alkalmával a sepsikilyéni unitárius temp­lom szépségében gyönyörködhettünk.
Táborunkat szombat délben a fényképek kivetítése, emléklapok kiosztása s egy tál meglepetés-fánk elfogyasztása után zártuk. A tábori élményekért mind­­nyájunkban hála volt.
A táborunk megvalósulását támogatták a résztvevô gyerekek szülei, a Magyar Unitárius Egyház és Hargita Megye Ta­nácsa. Köszönjük!
 
Tôkés-Bencze Zsuzsánna
lelkész
 

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret