Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2018. február 26., hétfõ - Edina
Címlap Első kézből Hangos csoda
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4695
Tartalom : 15156
Tartalom találatai : 13913779
Jelenleg 236 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Hangos csoda
2017. május 11. csütörtök, 16:36
Tamás fiunk 2011-ben született. Nagyon szép kisbaba volt, nagyon örültünk az érkezésének. Már négy hónapos kora kö­rül észrevettük, hogy valami nincs rendben, nem figyel a han­gokra, nem nyugszik meg, ha énekelünk neki vagy beszélünk hozzá. Több vizsgálat után ki­derült: a mi kisfiunk nem hall.
 Keresni kezdtük a megoldásokat arra, hogy javítsunk a hely­zetén és a lehetô legjobb, legteljesebb életminôséget biztosítsunk neki.
A cochleáris implantátum volt az egyetlen lehetôség arra, hogy megtanuljon beszélni, és ne a jelbeszéd legyen a közös nyelvünk. A cochleáris implantátum két részbôl álló, igen bonyolult szerkezet. A belsô része, a tulajdonképpeni implantátum több elektródából és egy titánba ágyazott jelátadóból áll. Az utóbbi a kisfiunk koponyacsont­jában van elhelyezve. Az elekt­ródákat mûtéti úton a csigába (cochlea) vezették be, ahol az elektromos jellé alakított hangokat átadja a hallóidegnek. Az egészséges emberi fülben több csillós sejt fogja a rezgésekké alakított hangjeleket. Tamásnál ezek a (hallóideg végzôdéseit képezô) csillós sejtek sérültek vagy hiányoznak. Az emberi ideg­rendszer alkalmazkodóképessége lehetôvé teszi, hogy az imp­lantátum segítségével megköze­lítôleg olyan minôségû hallása legyen, mint az egészségeseknek. Természetesen vannak olyan határok, amelyekhez csak alkal­mazkodni lehet, mint a zajos környezetben való tájékozó­dás, több egyidejû hang közül ki­szûrni az igazán fontosat. A készülék külsô része, amelyet Tamás a fülén hord, egy olyan processzor, ami a beépített mik­rofonok által érzékelt hangot elektromos jellé alakítja, és küldi a belsô egységnek. Nem tud szûrni a beérkezô hangok vagy zajok között, mint ahogyan a fülünk teszi. A távolról és nem megfelelô szögben érkezô hangokat nem veszi a készülék, így sokszor látszik Tamás figyelmetlennek, holott igazából nem hall semmit. Odafigyelésre és türelemre van szükség ahhoz, hogy mindig meggyôzôdjünk, hogy hallotta és értette, amit mondani szerettünk volna neki. Ezért is külön gondot okozott  neki a napközis beilleszkedés, a sok zajtól hamar lefáradt. Sze­rencsénkre Kovács Hajnal és Bartha Éva óvó nénik keményen tûrték a „megpróbáltatásokat” és közösen, együttmûködve si­került Tamást beillesztenünk a csoportba.
Szerencsére ez igazán nem nagy akadály ahhoz képest, hogy a készülék nélkül egyáltalán nem hallott volna, és ebbôl ki­folyólag beszélni sem lett volna képes. Már ügyesen megért min­dent, legtöbbször „be sem áll a szája”. Sokszor nevetünk azon, hogy azt kell mondjuk a süket gyerekünknek, hogy „Légy csend­ben egy kicsit!”, és ez a csoda. Nemcsak a miénk, hanem sok száz emberé, akik összefogtak, segítettek, dolgoztak azért, hogy egy gyerek teljesebb életet él­hessen, részesüljön ô is a hangok csodájából. A hálát, amit ér­zünk, nehezen lehet kifejezni, mert nem lettünk volna képesek ezt önerôbôl megvalósítani.
Az Új Keletnek és Péter Csaba fôszerkesztô úrnak nagy szerepe van abban, hogy ennek a csodának részesei lehettünk, sorsfordító munkájukat ezúttal is köszönjük, szívbôl kívánjuk, hogy még hosszú-hosszú ideig részesei legyenek városunk életének.  
 
Köszönettel és hálával:
a Gáll család
 

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret