Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2018. február 25., vasárnap - Géza
Címlap NEM BÍRJUK CÉRNÁVAL!
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4695
Tartalom : 15135
Tartalom találatai : 13913563
Jelenleg 164 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

NEM BÍRJUK CÉRNÁVAL!
2017. szeptember 08. péntek, 13:25
Évek óta koplal, éhezik, szomjazik az Új Kelet. Mint körülöttünk oly sok min­dent eltüntetett, felszámolt, lapátra tett, eladott, elhazudott…, mostanra bennünket is alaposan szájba vágott ez a kutyavilág. 
Állunk még a lábunkon, de az elmúlt 4-5 esztendôben bizony-bi­zony roggyant meg néha a térdünk, „nyik­kantak” bele a hajlataink a munkánk­kal, megélhetésünkkel járó teherviselés okán. Önöknek, kitartó, hûséges olvasóink­nak köszönhetjük, hogy miután kizse­bel folyamatosan ez az állam és intézke­dé­sei (az a rablógazdálkodás, amit velünk itt minden oldalról, minden téren szinte kivétel nélkül minden dolgos, szorgal­mas, becsületes emberrel lefolytatnak), hogy maradt erônk hétrôl-hétre újrater­melni létminimumon a fennmaradásunkhoz szükséges energiákat. …De­hogy akarom sajnáltatni magamat, magun­kat, a házunk táját, hiszen tudom, meggyôzôdésem, hogy Önöket is kôkemé­nyen kikezdik, próbára teszik olykor a megélhetési nehézségek, társadalmi prob­lémák, személyes kudarcok, családi per­patvarok, belsô titkok, ember arcán lát­ható és láthatatlan aggályok, lélekben cipelt „titkok”, szívet gyötrô fájdalmak stb. …Nem titkol­juk, hetek, hónapok óta keressük a megoldásokat arra, hogyan lehelünk élet­erôt a “belülrôl haldokló” Új Keletbe. Remé­lem, a Tisztelt Olvasó ezt nem érezte az elmúlt bô hónapok során, de a legkitartóbb kollé­gáink bizony-bizony nem jóllakottan ülnek immáron hosszú ideje íróasztalhoz, számítógép elé.
Nagyon-nagyon szûkre, minimálisra csökkent csapatunk leghûségesebb munkatársainak meg akarjuk teríteni az asztalát. A kiadóval közösen arra vállalkoztunk, hogy a mi újságíróink, munkatársaink véletlenül se zuhanjanak a lenézettek, kisemmizettek „göd­rébe”, mint mienkhez hasonló és oly sok más (korábban megbecsült) szakmának a képviselôje. Közösen akarunk fel­emelkedni, állandósulni látszó gondjaink megoldása árán felkerekedni, hogy azt tehessük még éveken át, a­mire e­redetileg vállalkoztunk. Reményeink szerint az elkövetkezô hetekben, hó­napokban alkalmuk lesz látni a tartalmon is az erôfeszítéseinket. Elôrebo­csátom, már abban az esetben is nyert ügyünk lesz, ha legalább annyira fognak kedvelni bennünket, szeretni a lapunkat, mint eddig. (Amiért nagyon, de nagyon hálásak vagyunk változatlanul, kis híján 19 éve!) Tôlünk ezt meg­szokhatták, mi nem kilincselünk, ka­lapolunk, nem nyavalygunk, most sem az a cél. Csupán azt akarom elmondani, kérem Önöket, viseljék el, ha bô hetek, hónapok múlva 50 banit emelünk a 24 oldalas Új Kelet eladási, értékesítési árán. Egy hét múlva bôvebb tájékoztatással szolgálunk a kérdéskör kapcsán, addig is köszönjük mindenkinek, aki rendszeresen megrendeli lapunkat, s idejében megújítja elôjegyeztetését. Higgyék el, jó célt szolgál, aki most, ezeken a napokon nyitja meg Gyer­gyószentmiklóson a Virág negyedben lévô (41/E) ügyfélszolgálati irodánk ajtaját. Kolléganôink itt fogadják el az elôfizetéseket legkevesebb 1, 3 és 6 hónapra, legtöbb egy évre.
Lényegében Önökkel közösen te­rem­tettük az írott sajtópalettára az Új Ke­letet. Személy szerint nem azt hiszem, tudom: közösen képesek vagyunk rá, s igényeljük is a fenntartását, megmaradását. Minden garasra szükség van, jóllakottan egészen biztosan többre le­szünk majd képesek egymásért is, egy­­mással szemben is. Szépen, csendben, minden gart és csinnadrattát mellôzve múlt év végén nagykorúsodtunk. Be­töltöttük a 18-at, kibírván a nagyon-nagyon gyatra, már-már megalázóan szegényes 2016-ot, s ez a „lomha”, hi­hetetlenül szûk év is eltelt valahogyan (legalább is eddig) a „lélegeztetô gép” segítségével, én úgy gondolom, hogy sikeresen vette az akadályokat, jelesre „érettségizett” a „maturandus” lapunk, az Önök és a mi újságunk. 
A közeli jövôben, egész pontosan év végén 19-et tölt az Új Kelet, s mindenféle dolgaink alakulása láttán valami nekem nagyon azt súgja, minden ed­diginél többet, jobban, gazdasá­gosab­ban, ésszerûbben, precízebben, bátrabban, szókimondóbban, kifizetôdôbben, lelkesebben, odaadóbban, lelkiismeretesebben kell végeznünk a munkánkat, tenni a dolgunkat, ha meg akarjuk érni a jövô év végét. Mi nem utasítjuk el a­zokat sem, akik a fellegekben járnak, de elsôsorban olyan emberekre, partnerekre, segítôkre van szükségünk, akik a földön járnak, itt élnek, itt adóznak, becsülik, értik és „fogyasztják” a ma­gyar nyomtatott szót… Olyanok, akikkel szí­vesen azonosulunk mi is: alázatosak, törôdôek… Folytassák csak a sort Ö­nök! Ajaj, inflálódik nagyon az ember manapság a „giccsûzéstôl” folyamato­san higuló világunkban. Mi ahhoz na­gyon kicsik vagyunk, hogy kapitálisan változtassunk a dolgok menetén, de azzal a kicsivel, ami belôlünk áll össze, valamelyest, parányit változtathatunk imitt-amott az arányokon.
Péter Csaba
 
 
 

Nobo

 


Hivatásos kéményseprõHivatásos kéményseprő központi fűtés(cső), fás és gázas kémények seprését, szellőzőlyukak takarítását vállalja magánszemélyeknek
és cégeknek egyaránt.
Kéményajtók beszerelését méret szerinti rendelésre is! Tel.: 0747-930.027.
(fizetett hirdetés)

Hirdessen Ön is itt, küldje el a webalku szót most
a 0723-258.529-es hívószámú telefonkészülékre!

 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret