Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2018. február 26., hétfõ - Edina
Címlap Mea culpa, én vétkem…
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4695
Tartalom : 15146
Tartalom találatai : 13913694
Jelenleg 158 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Mea culpa, én vétkem…
2017. április 21. péntek, 13:34
Beleértve annak minden fontos ál­lomását a létezése óta, cakkumpakk az idei az Új Keletnek a tizenkilencedik húsvétja. Minden felhajtást mellôzve nagyon, de nagyon halkan nemrég nagykorúsodtunk. Csendben voltunk, hallgattunk vele, mert az elmúlt é­vekben nagyon, de nagyon rezeg a léc. 
Véletlenül sem akartuk elkiabálni, hogy mi most aztán mekkorát, de mekkorát alakítottunk, milyen „sokhetûsre” gyarapodtunk… A fene akarta nagydobra verni, hogy ennyire elmentek az évek a temérdek munkával, sok nélkü­lözéssel, áldozatok árán, rengeteg po­fonnal, sok-sok sikerélménnyel… Az írott sajtót jelentôs hatalomként emlegettük a rendszerváltás után. Történt, ami történt az elmúlt 27 évben. Az a lé­nyeg, hogy politikailag, gazdaságilag sikerült rendesen arcul csapni, szájba vágni itt nálunk szólásszabadságot, e­gyéni és egyedi kezdeményezéseket, sa­játos elképzeléseket, rendhagyó látásmó­dot, tisztaságot, ôszinteséget… Minden olyasmi meg van nagyjából torpedózva rendesen, amit mi – kicsit konzer­vatívak, kicsit „földhözragadtak”, ki­csit klasszikus gondolkodásúak, színlelést nem pártolók, régivágásúak, „ósdi gon­dolkodásúak”, giccset elutasítók, mû­mellekre nem bukók – tisztaságnak, szókimondásnak nevezünk, igaznak gondolunk, szabályosnak vélünk. Nagy­hét van. Megtehetik, tegyék meg: u­gorjanak nekem, ha konkrét példákat tudnak most mondani nekem csak úgy kapásból olyasmikre, ami körülöttünk az és olyan közelrôl, mint aminek lát­szik távolról. Az Új Keletre még min­dig nagyon, de nagyon sokan ránéz­nek. Lapunkat szerencsére még sokan-so­kan olvassák. Hálásak vagyunk érte, ezt igen-igen ôszintén, teljes szívembôl köszönöm a kollégáim, munkatársaim nevében is. Tizennyolc múlt a lap, ja­varészét magam is jócskán megettem, talán a felén jóval túl vagyok a nekem szánt kenyérnek, s a közelgô, a mos­tani a 19. Új Kelet-húsvét. Raciona­lizmusomból fakadóan aggódom az e­sélyeinkért, tartok tôle, hogy nem lesz huszadik. Mondhatnám, hogy jól vagyunk, de a valóságban nem va­gyunk olyan nagyon jól újságilag sem, em­berileg sem túl rózsás az, a­hogyan va­gyunk. Bôvebben: min­den, csak éppen nem virágos úgy álta­lá­ban a helyzet körülöttünk. Távolról sem, kö­zelrôl sem ö­römóda. In­kább fél­tést ébresztô, bántásokat gerjesz­tô, gyakran az ellehetetle­níté­sünk­re irányuló, már-már fel­adásra-kényszerítô tényezôkkel viaskodunk hétrôl-hétre. Immá­ron évek óta folyamato­san. …Rend­­kívül nehéz írott, nyom­ta­tott saj­tónak megmaradni. Manapság könnyû valami? Mi megy úgy, mint a kari­ka­csapás? Kinek, kiknek megy még egy­általán valami?
Amióta mind jobban és jobban szorulnak a hurkok a gyergyói emberek éle­teinek, munkásságainak, megvalósításainak a nyakán, azóta intenzíven várok arra, hogy egyetemesen „feltámadjunk”. Mindenünkkel, mindenkinkkel együtt. Egyszerre. Remélem, hogy most vasárnaptól ebbôl valamennyi elkezdôdik, most kezdôdik el. Nagyon remélem…
Készülök az ünnepi szentmisére. Gyónni nem megyek. Ahogyan gyarapodnak az éveim, bennem is munkál folyamatosan a megtérés gondolata. Ja­vítsanak ki, ha nem így van, de én úgy tudom, ez azt jelenti „szakberkekben”, hogy az ember nem követ el több bûnt, bûnöket. Valahogy a „közön”, úgy ér­tem, az elhatározások és kivitelezés kö­zötti szakaszon mind nem megy ez ne­kem. Most, nagyhéten döbbentem rá, csak tavaly húsvét óta sok százszor (ha nem ezerszám) azt mondtam mindenkinek, aki a hogylétem felôl érdeklôdött: jól vagyok. Magyarázat nélkül vallom be töredelmesen: hazudtam mindahányszor. Bánom is én, állok elébe, ha most ezért megköveznek. …Most azonban tény­leg jól vagyok. Remekül érzem ma­gam. Még van Új Kelet, s benne va­gyunk mindannyian a húsvéti ünnepkörben. Emberbaráti szeretettel, ôszinteséggel kívánhatjuk Önöknek szerény szerkesztôségünkbôl, hogy legyenek ö­röm- és töltekezésforrások az elôttünk álló napok így is, úgy is. Világi és vallási értelmezésben egyaránt azt kívánom, hogy bekövetkezzen a feltámadás. Tu­dom, hiszem, hogy a mindennapi ne­hézségeink megszépülnek, ha figyelünk egymásra és eddiginél kicsivel több jót cselekszünk magunkért és másokért is. 
Felebarátaimban, Önökben, az Új Ke­let Tisztelt Olvasóiban is mind-mind hiszek. Abban is, hogy talán egyszer nem csak szajkózzuk, mormoljuk, odamondogatjuk a kérdezôinknek félvállról, ha­nem ténylegesen jól leszünk. Mind­annyian.                      
Péter Csaba   
 
 
 
 

Nobo

 


Hivatásos kéményseprõHivatásos kéményseprő központi fűtés(cső), fás és gázas kémények seprését, szellőzőlyukak takarítását vállalja magánszemélyeknek
és cégeknek egyaránt.
Kéményajtók beszerelését méret szerinti rendelésre is! Tel.: 0747-930.027.
(fizetett hirdetés)

Hirdessen Ön is itt, küldje el a webalku szót most
a 0723-258.529-es hívószámú telefonkészülékre!

 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret