Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2018. február 25., vasárnap - Géza
Címlap Ahol mindenkinek mindent szabad
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4695
Tartalom : 15135
Tartalom találatai : 13913591
Jelenleg 199 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Ahol mindenkinek mindent szabad
2017. április 14. péntek, 11:33
 
A kutyafáját – jött a számra, a­mikor múlt pénteken elsôre nem ér­tettem meg, mitôl „dübörög” a vi­lághálón a fenti felvétel az esti ó­rákhoz érve. Ez a felvétel „ártatlan”, ilyen és hasonló pillanatoknak mi itt nem vagyunk híja. …Azok miatt, akik felbujtással, rasszizmussal, s ilyesmikkel vádoltak meg az éteren keresztül, elmesélem a fenti fény­képnek a keletkezési körülményeit.
 
Sima, teljesen hétköznapi történet. … Délelôtt éppen Szárhegyrôl rá­érôsen ugyan, de attól még ritmusos, egyenletesen jó tempóban kerék­pá­roztam a város irányába, fürkész­tem a határt a szépen alakuló vetések­kel, a jórészt gyönyörûen megmunkált parcellákkal. Az járt a fejemben, rendesen elkelne a környékünkön egy kiadós esô, a megöntözés jót tenne a verôfényes részeken tikkadtnak látszó pásztáknak. Ekkor már na­gyon magasan járt a nap, valósággal perzseltek a sugarai. Ketyegtek rendesen a percek, hallgattam alap­járaton a „zenét”, amit a pedá­lo­zás ritmusa alapoz meg ilyenkor azzal az egyenletes sercegéssel, ami a gu­mikerekeknek az E578-as út patkán lévô töltéssel való érintkezésébôl jön. Ez a tapadással egyszerre történô elmozdulásnak, helyváltoztatásnak a hangja, de talán ne most kinematikázzunk. Haladjunk tovább. Ke­rékpározás közben mindig filózom valamin, most éppen az járt a fe­jemben a határderék környékén, de jó lenne legalább tavasszal és ôsszel alaposan összegyûjteni a szemetet, kiírtani a bogáncsokat, eltávolítani az avart a termôföldjeink, vetéseink szélein. Mázsa pillepalack, rengeteg rongy, temérdek mennyiségû hasz­nált babapelenka, alsógatya, tisztasági betét stb. van Szárhegy és Gyergyószentmiklós határában. Oda is, vissza is. Jövet-menet látok ott még korhadt kagylómaszkot, széklá­bat, tûzgyújtónak való is akad né­hol (talán még tüzelô is kerülne itt az ínséges idôkre), de ez most nem az az írás, mely arra hivatott, hogy az európai út szélén lévô szemét teljes felleltározásával ránk világítson. Pedig megérdemelnénk a „rival­da­fényt”, lássa más is, hogy mennyire, de mennyire balkániasan visel­ke­dünk, közlekedünk, dolgozunk, dolgozta­tunk, létezünk errefelé. … Hajtom közben a biciklit, s a szellememben kattognak a gondolatok. …Jó lenne bizony, ha egyeztetnének egymással szomszédos települések, érintett tár­sasok, termôföld és kaszáló tulajdo­nosok. Ideje lenne szervezetten gon­dozni a külterületeink szélét. Gon­dozni szervezetten, törôdni a tô­le­tek hozzánk és tôlünk hozzátok vezetô közútjaink menti területekkel. Tö­rôdni a „mindenkié-senkiével”. Egé­szen addig, amíg az átutazó forgalom szereplôinek a szeme elé is olyan tiszta és gondozott kép tárulna ró­lunk, aminek láttán százszor elszé­gyellnék magukat, mielôtt egyszer szélnek eresztenék a szemetüket a surranó gépjármûveik ablakából.  
 
… Valakik talán még a kenyerüket is meg­kereshetnék ezzel, ugyanakkor az itt elhaladónak megmutatnánk: zömében magyarok lakta szûk pátriánkban mi takarosak, igényesek, jó gazdák, figyelmesek, gondosak vagyunk. Jól­neveltek. Adunk magunkra, van önbecsülésünk, tiszteljük egymást, ezáltal értékelünk másokat is. 
…Közben gurul a bicikli, látom közeledni a város alsó bejáratát. Még nem érkezem la­­kott területre, de már kezdek hinni benne: ha olyanná tesszük a környezetünket, amilyen ma jó helyeken alapelvárás, akkor jó szájízzel beszélnek majd rólunk, jó hírünket viszik Gyergyóból, s jelenleginél sokkal szívesebben jönnek hozzánk látogatóba. Megsokszo­ro­zód­­nak a turisták, s lesznek talán olyanok is az ideérkezôk körében, akik vásárolnak tôlünk, esetleg munkát adnak nekünk, használják azt, amit mi nyújtunk, s kapunk cserébe tôlük olyasmiket, amink nekünk nincs, de szükségünk lenne rá. …Tény, hogy mire a jobboldali településjelzô táblához értem, megoldottam ezt a kérdést: kitaláltam, hogyan lehet kis befektetéssel elkezdeni a környezetünk je­lenleginél sokkal szebbé tételét. Legközelebb elmondom Önöknek, illetékeseknek is, mit terveltem ki.
…Most azért állok le ezzel, hogy elmondhassam Önöknek, úgy 11,15 óra magasán ér­tem a lakott területnek egészen a közelébe, a­mikor megláttam a helységnévtáblához kötö­zött lovat. Mire fényképezôgéphez nyúltam, addigra a pára beemelte a fejét a keret mértani közepére. A harmadik exponálás után átmen­tem az út túloldalára, mire megfordultam, a semmibôl ott termett a gazda, a lábai mellett böhöm nagy kutyával. Egyáltalán nem ellenezte a fotózást (a felvételen Önök is láthatják) még bepózolt a fényképezôgépnek. Mit mondjak? A lovát nem, de ôt látásból is­merem. Alapból olyan vagyok, úgy teremtett az Úr Isten, nálam az emberség, a viselkedés alap, a nemzetiség, a szag, a vallás, a külsôségek, a külcsíny nem számítanak különösebben. Egyáltalán nem csináltam ügyet ab­ból sem, amikor a ló gazdája azt mondta „fô­nök aggyon valamit”, s intette a piculát. Tud­ják, mi a picula? Rájönnek. Felém tartotta a jobb kezét, s a hüvelykujját ismételten hozzá­dörzsölte az összefogott másik kettôvel. Mondtam neki, ez most nem az a „film”, a­miért fizetek, ‘sze te is akartad, eredetileg én a lóportréra buktam. Még üdvözöltük is egy­mást távozáskor, én mentem a dolgomra. Ô mit csinált tovább, azt én nem tudom. …Értik ugye, ló és gazdája múlt pénteken így „került képbe” az Új Keletnél. Megismétlem, a ló az exponálás elôtt ott volt a keretben, a gazdi egyszercsak ott termett, ô saját akaratából sétált be a keretbe…  
Este háztûz a Tölgymezô utcában. Tudo­másomra jutott, ahogyan Gyergyó­szent­mik­lósra robbant az érdeklôdés az interneten. A mi közösségi oldalunkon a helységnévtáblás fotó, máshol a lángoló ház láttán kerekedett irdatlan zsongás. Beírások, miegymás, megállapítom, hogy kôkeményen fel van gyûlve sokunkban egy s más. …Gyergyóiakul mostanság olyan jólnevelten tudunk hallgatni, ha bántanak, ha kizsákmányolnak, ha ellehetetlenítenek – ebbôl megítélve én azt hittem, itt az égvilágon semmi, de semmi baj nincs sen­kivel, semmivel. Természetesen elhatárolódik attól az Új Kelet is, magam is, hogy bárkit is fel kellene gyújtani, azt viszont nagymérték­ben támogatjuk, hogy rendezhessük a sorainkat, s ténylegesen hozzunk helyre mindent-mindent, ami elromlott, megromlott bennünk, körülöttünk.
Gyorsan-gyorsan mondom, minden eddiginél jobban remélem, hogy évtizedes enyészet után jó lenne, ha ezzel a múlt pénteki „tisztítótûzzel” felperzselôdne itt minden o­lyan tényezô, ami miatt lassan már közösség­ként nem tudunk sem létezni, méghogy élni, naná megélni. Sok területen kiderült mostanra, hogy dübörög ugyan nálunk a nagy-nagy szabadság, de mind nem tudjuk, mit kezdjünk vele. …Állítom, ha kell tanúskodom is, nálunk mindenkinek mindent lehet, jaj dehogy vannak itt problémák(!), fôleg nemzetiségiek nincsenek. Persze, viselkedésgondok vannak, a másik portája, tulajdona, va­gyona, egyénisége, személyisége ellen sok-sok „merényletet” elkövetnek „egyesek”. Ezek miatt az egyesek miatt lassan itt „csak” megélni nem lehet se magyaroknak, se románoknak, se más nemzetiségûeknek. Hovatovább fogyunk, sem­mit, szinte semmit nem tudunk biztosítani a gyermekeinknek, negyven fölötti emberek egyik-másika krónikus beteg, az ötven fölöttiek zöme itt kell hagyja a várost a megélhetésért. A hölgyek közül sokan külföldön á­polnak betegeket, dajkálják nyugaton a tény­leg uniós normák szerint élô családok gyermekeit… Akik még tenni akarunk itthon valamit, a legtöbbünk kínlódik, feszegetjük a határainkat, kitesszük mindenfélének az idegrendszerünket, kockáztatunk, sok esetben robotolva bizonygatjuk, hogy nem vagyunk mi gyenge gyócsból. Tekerjük a kereket, húz­zuk az igát, kísérletezünk mindenfélével, hátha mégiscsak meg lehet élni tisztességes módszerekkel idehaza, meg lehet maradni, itthon lehet maradni magyarnak becsülettel … A­zokról, hozzátartozóikról nem is beszélek, akik elkeseredésükben önkezûleg vetnek véget éle­tüknek. Az ilyen rémisztô, gyakran érkezô hírek hallatán csak állunk, mint Bálám szamara, s kommentáljuk a másik ember problémáját sokszor úgy, hogy észre sem akarjuk venni: emberileg, társadalmilag, gazdaságilag mind-mind egyazon pácban vagyunk benne. Abba a savas pácban, ami kegyetlenül tudja marni az embert, s oldja benned is, bennem is az emberséget.
Azt mondtam, régóta benne vagyunk a sla­masztikában. Tudják ebben most mi a jó? Az, hogy nekünk, nektek, neked és nekem is rengeteg, de rengeteg a feladatunk. A múlt pénteken keletkezett Tölgymezô utcai hamuból építsük újra Gyergyószentmiklós és környéke szemléletét. Gyúrjuk ezt a hamut ad­dig, ameddig magyarokul, románokkal, ro­mákkal közösen büszkék tudunk lenni arra, hogy mi lakjuk ezt a várost. Akarom mondani: üljünk jelképesen egy jobb irányba tartó ha­talmas szekér bakjára, vegyük a sorsunkat a kezünkbe.
Az ostorról ne feledkezzenek meg: csapjunk a lovak közé. Én indulok!
Péter Csaba
 
 
 

Nobo

 


Hivatásos kéményseprõHivatásos kéményseprő központi fűtés(cső), fás és gázas kémények seprését, szellőzőlyukak takarítását vállalja magánszemélyeknek
és cégeknek egyaránt.
Kéményajtók beszerelését méret szerinti rendelésre is! Tel.: 0747-930.027.
(fizetett hirdetés)

Hirdessen Ön is itt, küldje el a webalku szót most
a 0723-258.529-es hívószámú telefonkészülékre!

 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret