Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2018. február 25., vasárnap - Géza
Címlap Gyermekek, magyarul! Magyarul tanulni elôny!
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4695
Tartalom : 15135
Tartalom találatai : 13913556
Jelenleg 157 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Gyermekek, magyarul! Magyarul tanulni elôny!
2017. március 16. csütörtök, 09:41
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kedden, március 7-én ismertette az anyanyelvi oktatást népszerûsítô idei prog­ramját. A néhány nappal korábban indult országos jellegû tá­jékoztató és figyelemfel­keltô, tudatosító kampány célja az, hogy Románia-szerte és Erdély-szerte minél több magyar kisgyermek és szü­leik válasszák az anyanyelvi tannyelvû iskolákat, tagozatokat az elôkészítô (nulladik) osz­tályokban.
 Azt szeretnék, ha idén is lenne legalább 9000 magyar kisgyer­mek az óvoda és iskola közötti át­menetet képezô csoportokban. A beiratkozások elsô szakasza március 16-án zárul, következik az ered­ményhirdetés 22-23-án, majd lesz egy második beiratkozási szakasz a hónap végéig. „Aki anyanyelvén tanul, más nyelveket is, így a románt is jobban, könnyebben elsajátítja. Az a gyermek, aki mindvégig ma­gyarul tanult az iskolában, nem kerül hátrányos helyzetbe, hiszen szá­má­ra az egyre bôvülô magyar egye­temi hálózat is lehetôséget biztosít a to­vábbtanulásra” – olvasható az RM­DSZ közleményében, amely ki­hang­súlyozza, hogy a Magyarul tanulni elôny! jeligével újraindított kampány üzenetét a szórványmagyar­sághoz is eljuttatták, akárcsak a ko­rábbi években.
 
Magyarul tanulni elôny! – beiskolázási kampányhoz információk
 
CÉLOK:
• Az RMDSZ számára prioritás, hogy minden gyermek magyarul tanulhasson. 
• Az anyanyelvû oktatás erôsítése, a diákok tehermentesítése, a gyermekközpontú oktatás a célunk. 
• Nem egyszerû a magyar oktatás helyzete, iskolákat lehetetlenítenek el, osztályok szûnnek meg. Tudatosítanunk kell a magyar szülôkben, nemcsak személyes, de közös érdek is, hogy a gyermek magyarul tanulhassanak. Csak így biz­tosíthatjuk, hogy évek múltán is lehessen ma­gyarul tanulni bölcsôdétôl egyetemig. 
• Egyik fô célunk, hogy a magyar elôkészítô osztályokba iratkozó gyermekek számát 9 ezer fô fölött tartsuk, tavaly ôsszel 9300 elôkészítôs iratkozott magyar osztályba. 
 
Célcsoport:
• Elsôdleges célcsoport: a magyar családok 
• Másodlagos célcsoport: etnikailag vegyes családok, szórványban élôk.
 
Kampányunk fô üzenetei:
A magyar gyermekek tanuljanak anyanyelvükön!
• Anyanyelvén minden diák könnyebben, gyorsabban és magabiztosabban tanul!
• Az a gyermek, aki magyar környezetben nevelkedik, tanuljon magyar iskolában. Az a­nya­nyelvi oktatás nem akadályozza a késôbbi érvényesülést. Az a gyermek, aki mindvégig ma­gyarul tanult az iskolában, nem kerül hátrányos helyzetbe, nem fog kevésbé érvényesülni. Az egyre bôvülô magyar egyetemi hálózat, fô­iskolai képzés lehetôséget biztosít a tovább­ta­nuláshoz. 
• Aki anyanyelvén tanul, más nyelveket is, így a románt is jobban, könnyebben elsajátítja. Az anyanyelv ismerete az alapja más nyelvek tanulásának. Ha a tanuló az anyanyelvi képességeiben gyengén teljesít, akkor az idegennyelv-tanulásban is alacsony szintet ér el. 
 
Gyermekkorunk népmeséit, mondókáit, da­lait a magyar osztályban ismertük és szerettük meg. Ezt máshol nem tanították. Ezek az élmények egy életre szólnak. A magyar kultúrával, közösségi élményekkel gyermekeink csak a ma­gyar iskolában találkoznak. Ludas Matyi furfangjait, Mátyás király igazságait, János vitéz hôstetteit, gyermekkorunk népmeséit, kedvenc mondókáinkat és dalainkat a magyar iskolában ismertük és szerettük meg. A román iskolában gyermekeink nem ismerik meg hôseinket, mese- és mondavilágunkat, idegen lesz számukra mindaz a felbecsülhetetlen érték, amely összeköt minket, magyarokat.
 
Ma már egyre több etnikailag vegyes család dönt úgy, hogy gyermekét magyar iskolába küldi, mert tudja:
• magyarul tanulni elôny, hiszen, aki több nyelven beszél, az ma már könnyebben talál munkát. 
• a magyar iskola nem kerül több pénzbe, emellett a rászoruló diákoknak számos támogatási lehetôség is rendelkezésükre áll. 
 
1989 után folyamatosan növekedett a magyar iskolát választó magyar családok aránya, és csökkent a román iskolát választoké. Ez azzal magyarázható, hogy a korábban visszaszorított magyar oktatási kínálat is egyre bôvült. A múlt évtized végére ez a növekedés lelassult, fôleg a szórványosodás miatt, de sok helyen a magyar iskolák viszontagságos körülményei miatt is. 
 
Közben tovább javult az iskolai kínálat, felújítottak, modernizáltak magyar iskolákat, óvodákat, amelyek semmivel sem maradnak el a román intézetektôl. 
 
Valószínû, hogy hosszabb távon a népességfogyás miatt nem tartható például az évi kilencezres, magyar elemi osztályba íratott gyermeklétszám, de a magyar és román oktatás kö­zött választók körében a jelenlegi arányokat javí­tani kell. Mindig lesznek magyar vagy vegyes családok, ahol mindenképpen román iskolát vá­lasztanak, de sok család van, ahol jobban elgondolkodnak a választáson, ha pontos, világos ér­veket és bátorítást kapnak. 
 
Szakértôk megfigyeltek az utóbbi 1-2 évben egy érdekes tendenciát: a szórványban immár ve­gyes házasságban él – a párválasztási lehetôségek változása miatt – több olyan magyar személy is, aki ugyan román párt választ magának, de erôsebb magyar kötôdéssel rendelkezik, és ragaszkodik ahhoz, hogy gyermeke magyar óvodába, magyar iskolába járjon. 
RMDSZ Tájékoztató
 
 
 
 

Nobo

 


Hivatásos kéményseprõHivatásos kéményseprő központi fűtés(cső), fás és gázas kémények seprését, szellőzőlyukak takarítását vállalja magánszemélyeknek
és cégeknek egyaránt.
Kéményajtók beszerelését méret szerinti rendelésre is! Tel.: 0747-930.027.
(fizetett hirdetés)

Hirdessen Ön is itt, küldje el a webalku szót most
a 0723-258.529-es hívószámú telefonkészülékre!

 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret