Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megye • 2015. szeptember 10-16. XVIII. évf. 26. szám

2016. július 30., szombat - Judit, Xénia
Címlap
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4685
Tartalom : 13512
Tartalom találatai : 13123045
Jelenleg 128 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Közzétesszük...
2016. július 29. péntek, 00:00

 
Szabó Zsolt nagyszerû pedagógus
2016. július 29. péntek, 08:23
Hatodik helyen végzett a közel 600 résztvevô kö­zül a gyergyószentmiklósi Szabó Zsolt, a Dan Voi­culescu Alapítvány által országosan meghir­de­tett Románia nagyszerû pedagógusa nevet vi­selô meg­mérettetésen. Ez a helyezés egyben harmadik di­csérettel járt. A kiemelkedô eredmé­ny­nek kö­szön­hetôen a Batthyány Ignác Technikai Kollégium ta­nára számára új kapuk nyíltak meg, és mint mond­ta, ez a díj számára elismerés az eddigi munkájáért. 
Szabó Zsolt hálás mindazoknak, akik vették a fáradságot, és rá szavaztak. 
 
Még több idevágó részletet találnak ITT!
 
Harminc év a pedofilnak!
2016. július 29. péntek, 08:22
Bukarest negyedik kerületi bí­rósága kedden, július 19-én 30 év letöltendô szabadságvesztésre í­télte Ion Tibru kézilabda edzôt so­rozatosan elkövetett nemi erô­szak és ehhez kapcsolódó bûncselekmények címén.
Bővebben...
 
Gelencsér Tímea Magyarország szépe
2016. július 29. péntek, 08:16
A 22 éves, marketing szakos Gelencsér Tímea nyerte a Magyar­ország Szépe vesenyt, így ô lett Miss World Hungary 2016, aki Washingtonban képviseli majd Magyarországot decemberben a világversenyen. Az idei Magyarország Szépe cím nyertese korábban verseny­szerûen akrobatikus showtáncolt, Európa-bajnokságon 2. helyezést ért el.
 
Cikkünket olvassa ITT!
 
NYUGTALOTTÓ – Ismét gazdagoknak szól
2016. július 29. péntek, 08:15
Július 17-én kisorsolták a nyugtalottó néven ismert adóhatósági nyere­mény­játék júniusi számait. Telitalálatosnak számítanak (a törvényes alapfeltételek mellett) azok a kasszabonok, pénz­tár­szalagok, amelyek június 13-i dátumot viselnek és 678 lejtôl 678 lej 99 banis értékig terjedô szolgáltatási és vásárlási kifizetést igazolnak egy összegben (nem lehet két nyugtán a végösszeg). A nyugtákat a sorsolástól számított 30 napos határidôig lehet hitelesíteni, bejegyeztetni az adóhivatalok valamelyikénél. A nyeremény 1 millió lej, amelyet a szabályzat alapján legfeljebb 100 telitalálatos között osztanak szét, ami 10-10 ezer lejt jelentene, ám a ta­pasz­talat azt mutatja, hogy nagy értékszámok esetén kevés a telitalálatos, így egy személy 10 ezer lejnél sokkal nagyobb nyereményre számíthat.
 
A magyar lányok csodaszépek…
2016. július 21. csütörtök, 08:49

Olvassa cikkünket ITT!

 
Falopást észlel?
2016. július 21. csütörtök, 08:48
A Greenpeace nemzetközi környezetvédô szervezet július 11-én bemutatta és hivatalosan elindította új lakossági szolgáltatását. A www.salvezpadurea.ro internetes honlapon létrehozott applikációval írásban is jelent­hetôk az erdôvel, fával, rönk­szállítással kapcsolatos tör­vény­sértések. Olyan bejelentéseket várnak, ahol ténylegesen fel­me­rül a törvénytelenség gya­núja, esetleg bizonyíték is van. A „megmentem az erdôt” jel­igével létesített világhálós cí­men egy kérdôívet lehet kitölteni. Az adatlap úgy van meg­szerkesztve, hogy lehetôleg kizárja vagy mérsékelje, gátolja  az ugratások, hamis bejelenté­sek esélyét. Az elsô 24 órában 6 írásos üzenet érkezett Bákó, Suceava, Olt, Arad, Fehér és Val­cea megyékbôl. A bejelentônek,avagy feljelentônek lehetôsége van ellenôrizni a hatósági kivizsgálás eredményét.
 
Zsuzsanna szerencséje – IRÁNY A TENGERPART!
2016. július 21. csütörtök, 08:46
A Fény Televízió nézôinek tanúsága e­lôtt a napokban ejtettük meg az egyhe­tes, kétszemélyes tengerparti nyaralást érô pályázatunk lezárását. A tízfordulós játékunk nyilvános sorsolása során Gá­bos Zsuzsannát vette kegyeibe Fortuna. A gyergyószentmiklósi hölgy készülhet te­hát másodmagával Mamaiára. A szep­tem­ber 1-7. között esedékes üdülés teljes költ­sége (1300 lej) a nye­re­mény ré­szét képezi. 
A nyertesnek ezúton is gratulálunk, s há­lás köszönetet mondunk annak a több mint 300 gyergyói, gyergyószentmiklósi személynek (családnak), akik a pályázati kiírásunk idején (is) olvasták az Új Ke­letet, bennünket választottak és kitar­tó­an játszottak velünk. Tegyék ezt leg­kö­ze­lebb is, mi – legyenek is bármilyenek a körülmények! – mindig jó lapokkal, tartalmas lapszámokkal igyekszünk meg­hálálni rendíthetetlen kitartásukat. 
(szerk.)
 
 
Székelyek ezrei ünnepeltek együtt
2016. július 13. szerda, 16:46

Olvassa ITT!

 
Íme az ember, aki fába véste népe sorsát!
2016. július 13. szerda, 16:45
„Nagyon sok elrejtett érték lappang a székely­földi falvakban. Az alkotott értéket hatványozza az erkölcsi tôke, mert ezek az emberek úgy dolgoztak évtizedeken keresztül, hogy nem tudhatták, kapnak-e valaha nyilvánosságot. Mégis dolgoztak egyszerû, hétköznapi emberként, szívvel, hiszen nem érdek hajtotta ôket.” Egy szociológus (Virt László) tollából olvastam a minap ezeket a gondolatokat és rögtön feltûnt elôttem egy ékes bizonysága ezeknek a szavaknak: a nyolcvanéves gyergyóújfalvi fafaragó­mûvész, Páll András, akinek július 2-án rendkívüli ajándékot nyújtott át szeretett szülôfaluja – az élete alkotómunkáját bemutató, azt értékelô és azért köszönetet mondó színes emlékalbum-kiadványt.
Varga Gabriella nagyszerû írását megtalálják ITT!
 
Utánfutós rönktrükk
2016. július 13. szerda, 16:44

A gyer­gyószentmiklósi rendôrség illetékes ügy­osztályához a 112-es telefonszá­mon bejelentés érkezett arról, hogy valaki rönkszállítmányt észlelt. 

Bővebben...
 
Micsoda támadás!
2016. július 13. szerda, 16:42
A Nem­ze­ti Liberális Párt egyik képviselôje, sa­ját törvénytervezetet szeretne megsza­vaz­tatni sürgôsségi eljárással, amely meg­tiltaná azt, hogy a parlamenti vá­lasz­tásokon olyan je­löltek indulhassa­nak, illetve jut­has­sanak mandátum­hoz, akik­nek a ro­mán mellett még van valami­lyen ál­lampolgárságuk! A kép­viselô a na­pokban kijelentette, az Ál­landó Vá­­­lasztási Hatóságra hárulna az a fe­la­­dat, hogy elutasítsák a kettôs, hármas stb. állampolgársággal ren­delkezô je­­löltek kérelmeit és aktatömbjeit. 
 
 Bôvebben ITTa heti hírösszefoglalóban!
 
 

Nobo

 


Hivatásos kéményseprõHivatásos kéményseprő központi fűtés(cső), fás és gázas kémények seprését, szellőzőlyukak takarítását vállalja magánszemélyeknek
és cégeknek egyaránt.
Kéményajtók beszerelését méret szerinti rendelésre is! Tel.: 0747-930.027.
(fizetett hirdetés)

Hirdessen Ön is itt, küldje el a webalku szót most
a 0723-258.529-es hívószámú telefonkészülékre!

 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret