Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megye • 2016. szeptember 15-21. • ­XXI. ­évf. 37. ­sz. 

2016. december 11., vasárnap - Árpád
Címlap
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4688
Tartalom : 13976
Tartalom találatai : 13281925
Jelenleg 165 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Igazi ajándékok…
2016. december 09. péntek, 11:07

Bővebben ITT!

 
Pusztulnak a szomszédok tyúkjai, de... Egyelôre nincs vírusveszély
2016. december 09. péntek, 11:07
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVA) hétfôn (november 28-án) közölte, hogy Romániában még fel sem merült a szomszédos álla-mok némelyikében riadalmat keltô madárinfluenza sem a háziszárnyasok, sem a vadon élô madarak környezetében, noha nemrég Konstancán, a kikötôben olyan elpusztult hattyút találtak, amelynek  testében kimutatták a H5N5 kórokozót. 
Bővebben...
 
Irány a falu?
2016. december 09. péntek, 11:07
Egyhete ismertetett tör­vénytervezet értelmében az állam anyagilag támogatná azokat a nyugdíjasokat, akik nagyvárosokból falura szeretnének költözni. A ter­vezet megfogalmazója több­féle változatot ismertet. Pénz­támogatást lehetne kérni a saját tulajdonú falusi ház felújítására, vagy pedig a pol­gármesteri hivatalok birtokába került házak közül is lehetne válogatni, emellett az önkormányzatoknak lenne építkezési pénzalapjuk a városi nyugdíjasok befoga­dására alkalmas házak épí­tésére. A törvénymagyará­zat nem tér ki arra, hogy ország­szerte hányan részesülhetnének a kedvezményekbôl, valószínûleg nagyon kevesen.
   (k. i.)
 
 
Megélhetési csalások?
2016. december 09. péntek, 11:06

A Világbank a Romá­niá­nak nyújtott egyik tavalyi társadalomfejlesztési-prog­ramhitel alapfeltételeként kikötötte azt, hogy a pénz felhasználása legyen korrekt. A szerzôdéskötésnél ab­ban is megállapodtak, hogy az illetékesek közösen felügye­lik a program alkalma­zá­sát. Ennek alapján a korábbinál szigorúbb ellenôrzések tör­téntek a szociális támoga­tásokkal kapcsolatosan. Az ellenôrzéseket a munkaügyi minisztérium, a számve­vô­szék és a kifizetési ügynök­ség végezte. Részleteket lapunk 3. oldalán!

 
Ünnepek 2017-ben: Még egy szabadnap
2016. december 09. péntek, 11:01
Néhány héten belül kettôvel bôvült, és újabb tör­vények el­fogadásáig végle­gessé vált a munkaszünettel járó jövô évi ünnepna­pok sora Romá­niá­ban. A 14-bôl 4 „esik” vasárnapra, így a hivatalos ünne­pek­nek kö­szön­hetô munkaszü­neti napok száma 10 lesz. A június 1-jei hivatalos mun­kaszüneti napra vo­natkozó rende­letet november 16-án hirdette ki Klaus Johannis államfô.
• JANUÁR 1-je vasárnap és 2. hétfô, újév ün­nepe.
Bővebben...
 
ADVENTRE KÉSZÜLÔDVÉN Ferenc pápa bezárta a Szent Péter-bazilika szent kapuját
2016. december 02. péntek, 09:14
Bővebben...
 
MEGRÁZÓ TRAGÉDIA - Örökre elvette tôlünk a hegy a Bodó fivéreket
2016. december 02. péntek, 09:08
Olykor olyan tragédiák követ­kez­nek be, amelyek ráébresztenek bennünket arra, hogy óhatatlanul értékelnünk kell mind­azt, amink van, örülnünk kell a gyer­mekeinknek, a társunknak, a szü­leink­nek, és ezt éreztetni velük mindad­dig, amíg van erre lehe­tô­sé­günk. Egész Gyergyószent­miklóst, a meden­cét, és a távolabbi ré­giókat is megráz­ta a gyergyószentmik­lósi Bodó test­vé­rek tra­gi­kus halála.
Bővebben...
 
Biztató „pénzjelek”
2016. december 02. péntek, 09:07
Dragos Pislaru munkaügyi, családvédelmi, esélyegyenlôségi miniszter egy tévéinterjúban azt mondta: 2017. január 1-jétôl a nyugdíjak 5-5,2 százalékos nö­vekedésére lehet számítani. 
Bővebben...
 
Tüdôbajra figyelmeztetnek
2016. december 02. péntek, 09:06
Az Országos Statisztikai Intézet által kedden (nov. 22-én) közölt adatok szerint tavaly Romániában 10 335 ember halálát okozták tüdôbetegségek. A tüdôrák miatt elhunyt személyek 80 százalékánál közvetett vagy közvetlen tényezô volt a do­hányzás. Nem minden tüdôbetegséget dohányzás okoz, de súlyosbító és kockázati tényezô, fôleg mértéktelen cigarettázás esetén. A tüdôbajban el­hunytak számának alakulása az utóbbi években: 2012-ben 8790 eset, 2013-ban 9979 eset, 2014-ben 10 174 eset, 2015-ben 10 335 eset.
 
 
Adósságból adósságba
2016. december 02. péntek, 09:04
A Kruk Románia társaság leg­frissebb felméréseinek eredmé­nye szerint az ország lakosságának 56 százaléka az utóbbi 3 év­ben legalább egyszer hitelhez fo­lyamodott.
Bővebben...
 
A nyertesek Új Keletet olvasnak!
2016. december 02. péntek, 09:03
Megejtettük az októberi hûség­szelvényeink sorsolását. A 120 lej készpénznyereménynek LÔ­RINCZ ÉVA (Gysztm., Tölgyfa utca 5. sz.) örülhet. A kérdéseinket megvála-szolók körébôl könyvet nyertek: BE­NEDEK SZILÁRD (Gysztm., Sza­badság tér), KÉMENES ISTVÁN (Gysztm.), CSERGÔ ERZSÉBET (Gysztm., Forradalom n.).
A nyereményeket legkorábban pén­teken, november 25-én vehetik át a Virág negyedi ügyfélszolgálati irodánkon, Gyergyószent­mikló­son, a 41/E alatt – nyitva munka­na­pokon 9-17 óra között!        
(ú. k.)
 
Ifjúkorú Szent Erzsébet Idôsek Otthona
2016. november 24. csütörtök, 11:58
Bővebben...
 

Nobo

 


Hivatásos kéményseprõHivatásos kéményseprő központi fűtés(cső), fás és gázas kémények seprését, szellőzőlyukak takarítását vállalja magánszemélyeknek
és cégeknek egyaránt.
Kéményajtók beszerelését méret szerinti rendelésre is! Tel.: 0747-930.027.
(fizetett hirdetés)

Hirdessen Ön is itt, küldje el a webalku szót most
a 0723-258.529-es hívószámú telefonkészülékre!

 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret