Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megye • 2015. szeptember 10-16. XVIII. évf. 26. szám

2016. augusztus 25., csütörtök - Lajos, Patrícia
Címlap
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4688
Tartalom : 13572
Tartalom találatai : 13148952
Jelenleg 429 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Közzétesszük...
2016. augusztus 11. csütörtök, 09:08

 
A fiatal gyergyószentmiklósi Gábos házaspár NYARAL MAMAIÁN az Új Kelettel
2016. augusztus 11. csütörtök, 09:06
A nemrégiben lezárult, tengerparti nyaralást érô 10 fordulós játékunk zá­rásaképpen átadtuk az egyhetes, kétszemélyes nyaralást érô, 1300 lej össz­értékû nyereményt igazoló bizonylatot az itt látható szerencsés nyer­tesnek, Gábos Zsuzsannának. A na­pok­ban megejtett díjazásakor Zsu­zsan­ná­tól megtudtuk, hogy kitörô örömmel fogadta a hírt, ami tulajdonképpen há­zas élete elsô napjaiban, heteiben érte. A szeptember elsô hetén esedékes ajándéknyaralás tartalmazza az oda-vissza utaztatási-, a szállás és a teljes ellátás költségeit egyaránt. A fiatal gyergyó­szenmiklósi Gábos házaspárnak kö­szönjük a játékot, nyereményükhöz gratulálunk, s kívánjuk nekik, hogy feledhetetlen élményben legyen ré­szük Mamaián, a Panoráma Turist-tal.  
Kivétel nélkül mindenkinek köszönjük, hogy kitartóan olvasnak bennünket, valahányszor megtehetik. Hálásak vagyunk azért is, hogy sokan elôfi­ze­tôi, megrendelôi, vásárlói – ezáltal tá­mogatói is az Új Keletnek. Jelenleginél sokkal szebb, fôleg gazdagabb hétköznapokat nagy általánosságokban nem tudunk ígérni a folyamatos, tömeges és globális ellehetetlenítésünkre irá­nyu­ló, állandó jelleggel a többségünket rom­boló, infláló, olykor már-már deg­ra­dá­ló, emberséget és emberiséget megannyi frontról kikezdô mindenféle badarság és zagyvaság közepette. …De a jó és a jobb lapokat garantáljuk!
Új Kelet
 
 
BÔVÜL A CSODAVILÁG NAPKÖZIOTTHON
2016. augusztus 11. csütörtök, 08:56

 A gyergyószentmiklósi önkormányzat néhány évvel ezelôtt megvásárolta a Kossuth Lajos utcai ingatlant, majd összevonták a két, korábban egymás közelében mûködô napközit. Ezt követôen rohamtempókban elkezdôdött az épület felújítása, amelynek köszönhetôen már most is sokkal tágasabb, korszerûbb a Csodavilág Napköziotthon. Újabb munkálatok kezdôdtek, tovább bôvítik az intézményt, beépítik a tetôteret és a földszinten is korszerûsítések lesznek. 

Bővebben ITT.

 
NAPSUGARAS, CSAPADÉKOS idôjárásban lesz részünk augusztusban
2016. augusztus 11. csütörtök, 09:00

Az Országos Meteorológiai Igazgatóság elôrejelzései au­gusz­tusra 16-20 C fokos átlag hômérsékletet jósolnak Er­dély területére vonatkozóan, ez nagyjából megfelel a korábbi évtizedek 19,2 C fokos átlagának. Az ország területének nagy részén (Bánság, Dobrudzsa, Mol­dva, Munténia, Olténia) az augusztusi átlag megközelít­heti a 23 Celsius-fokot. A 64,7 liter/négyzetméteres korábbi esôátlagot túllépheti Mun­té­nia (95), Erdély (90) és Olténia (88).

 
Euro-Móka – A jétékról, szórakozásról, ismerkedésrôl szól…
2016. augusztus 04. csütörtök, 08:13
Bátaszék révén Gyergyóditróban rendezték idén az Euro-Móka nevet viselô játékokat, melyen a házigazdák mellett németországi, felvidéki és magyarországi csapatok vettek részt. Részletek ITT!
 
Kezdôdnek a kifizetések
2016. augusztus 11. csütörtök, 08:58
Augusztus 19-én kezdôdik a Szülôföldön magyarul program támogatásainak folyósítása, banki utalása, és ahogyan megszokhatták az érintettek, ezúttal is ABC sorrendben lesz a kifizetés. Kilenc héten át folyósítják a pénzösszegeket. 
A kérelmezôk családnevét figyelembe vevô sorrendet ITT közöltük! 
 
Olcsóbb ételt az asztalra!
2016. augusztus 04. csütörtök, 08:12

A korábban elfogadott tör­vé­nyes elôírások értelmében au­gusztus 1-jétôl átlagosan 10 szá­zalékkal kellene csökkenjenek a mezôgazdasági eredetû élelmi­szerek (köztük a kenyér) üzleti árai, mert az általános forgalmi adó (áfa, TVA) 20 százalékról 9 százalékra csökken. 

Bővebben...
 
Ezerötszázan a XXV. EKE Vándortáborban
2016. augusztus 11. csütörtök, 08:57
Egészen pontosan 1501 részt­vevôje volt a múlt he­ti, Borszéken tartott EKE Ván­dortábornak. A 125 éves, leg­nagyobb erdélyi civil szer­ve­zet Gyergyói Osztálya nem a kezdôk naiv lel­kese­désé­vel, hanem a gyakorlottak rutin­jával állta a sarat a XXV. EKE Vándortáborban. Mégis kide­rült: az egyre növekvô ér­deklôdés új táborszervezési stratégiát követel az Er­dé­lyi Kárpát-Egyesület részérôl. 
Aki részt vett az Erdélyi Kárpát-Egyesület huszon­ötödik Vándortáborában, már ott, Borszéken kezébe ve­het­te az Erdélyi Gyopár leg­fris­sebb, idei negyedik lapszá­mát. A szerkesztôk csupán né­hány csemegét sorolnak fel  a kéthavonta megjelenô, ter­mészetjárást, honisme­re­tet és környezetvédelmet felpár­to­ló folyóirat tartalmából. 
 
Patthelyzet van Gyergyóújfaluban
2016. augusztus 04. csütörtök, 08:10
Július 23-án alakult meg a jú­nusi helyhatósági választáso­kon megbizatást nyert képviselôkbôl a gyergyóújfalvi tanácstestület. Apró, de igen jelentôs szépség­hiba csúszott be a „gépezetbe”. Történt ugyanis, hogy a füg­get­lenként tisztséget nyert tanácsos visszalépett, ennek következ­té­ben 7 képviselôje van az RMDSZ-nek és ugyanennyi az MPP-nek. Az elsô tanácsülésen hat napi­rendi pontot kellett volna meg­tárgyaljanak az illetékesek, de mi­vel nem tudtak megegyezni a  frak­ciók az alpolgármester személyé­ben, az RMDSZ-es tanácsosok ki­vonultak a terembôl…
 
Barabás Orsolya tájé­koztatását ITT közöltük!
 
Szabó Zsolt nagyszerû pedagógus
2016. július 29. péntek, 08:23
Hatodik helyen végzett a közel 600 résztvevô kö­zül a gyergyószentmiklósi Szabó Zsolt, a Dan Voi­culescu Alapítvány által országosan meghir­de­tett Románia nagyszerû pedagógusa nevet vi­selô meg­mérettetésen. Ez a helyezés egyben harmadik di­csérettel járt. A kiemelkedô eredmé­ny­nek kö­szön­hetôen a Batthyány Ignác Technikai Kollégium ta­nára számára új kapuk nyíltak meg, és mint mond­ta, ez a díj számára elismerés az eddigi munkájáért. 
Szabó Zsolt hálás mindazoknak, akik vették a fáradságot, és rá szavaztak. 
 
Még több idevágó részletet találnak ITT!
 
Harminc év a pedofilnak!
2016. július 29. péntek, 08:22
Bukarest negyedik kerületi bí­rósága kedden, július 19-én 30 év letöltendô szabadságvesztésre í­télte Ion Tibru kézilabda edzôt so­rozatosan elkövetett nemi erô­szak és ehhez kapcsolódó bûncselekmények címén.
Bővebben...
 
Gelencsér Tímea Magyarország szépe
2016. július 29. péntek, 08:16
A 22 éves, marketing szakos Gelencsér Tímea nyerte a Magyar­ország Szépe vesenyt, így ô lett Miss World Hungary 2016, aki Washingtonban képviseli majd Magyarországot decemberben a világversenyen. Az idei Magyarország Szépe cím nyertese korábban verseny­szerûen akrobatikus showtáncolt, Európa-bajnokságon 2. helyezést ért el.
 
Cikkünket olvassa ITT!
 

Nobo

 


Hivatásos kéményseprõHivatásos kéményseprő központi fűtés(cső), fás és gázas kémények seprését, szellőzőlyukak takarítását vállalja magánszemélyeknek
és cégeknek egyaránt.
Kéményajtók beszerelését méret szerinti rendelésre is! Tel.: 0747-930.027.
(fizetett hirdetés)

Hirdessen Ön is itt, küldje el a webalku szót most
a 0723-258.529-es hívószámú telefonkészülékre!

 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret