Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megye • 2015. szeptember 10-16. XVIII. évf. 26. szám

2016. február 11., csütörtök - Bertold, Marietta
Címlap
Nyomtatott FRISS


BejelentkezésSzámláló

Tagok : 4700
Tartalom : 12740
Tartalom találatai : 12914475
Jelenleg 182 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Közzétesszük…
2016. február 11. csütörtök, 11:00

• Ezt a felületet azon meglévô és leendô ügyfeleinknek bocsátjuk rendelkezésére, akik rendszeresen reklámoznak a nyomtatott Új Kelet színes felületein.

• Együttmûködési szándék esetén keresse reklámszolgálati irodánkat Gyergyószentmiklóson, a Virág negyed 41/E alatt – nyitva munkanapokon 9-17 óra között. Telefon.: 0266-364.680.

Új Kelet

 
Zûrzavaros éccaka
2016. február 11. csütörtök, 10:44
 
Február 6-án, szombat este 7 órától a gyergyószentmiklósi farsangi rendezvénysorozat keretén belül a Figura nagytermében tekinthetô meg Albu István ren­dezésében a Zûrzavaros éccaka címû komédia.
Az emberi butaság leleplezése zseniális komédiát ké­pes szülni. Kibôl mennyire lehet tréfát ûzni? Mire képesek a körmönfont szerelmes nôk? Ki számít jó ha­zafinak? Kit és hogyan minôsít az, ha valakiért a politikai hovatartozása miatt rajonganak? Zûrzavaros éccakával kapcsolatos további tudnivalókat ITT közöltünk!
 
 
Európa „szegény sarka”
2016. február 11. csütörtök, 10:42
Az Európai Unióban végzett szociális felmérések számadatai a­lap­ján, a 2014. esztendôben Románia az akkori 27 tagállam listájának élén állt a szegénységben élô számar­á­nyát tekintve, a helyzet tavaly sem változhatott sokat, Horvátország új tagállamként semmiképpen sem léphetett élre. A 2014-es szegény­ségi, illetve szegénységgel fenyege­tett­ségi ráta 40,2 százalékos volt Romániában, 40,1 szá­zalékos Bulgáriában, 36 százalékos a válság sújtotta Görögországban. 
Bővebben...
 
Hargita megyei munkanélküliség: Kevés osztály, kis esély
2016. február 11. csütörtök, 10:38

A Hargita Megyei Munkaerô-elhelyezô Ügynökség adatai szerint tavaly a munkanélküliek száma hivatalosan 7509 volt a megyében, tavalyelôtt 8256, míg 2013-ban 10 128. A helyzet látszólag sokat javult, azt viszont nem le-het pontosan tudni, hogy a nyilvántartásokból kiesô személyek találtak-e mun-kahelyet, vagy pedig „rej-tôzô munkanélküliek", esetleg külföldön dolgoznak.

Bővebben...
 
Marad a távhôszolgáltató
2016. február 11. csütörtök, 10:34
Kedden újabb döntés született a gyergyószentmiklósi távhôszolgáltatás ügyében. A Marosvásárhelyi Ítélôtábla jóváhagyta a Hargita Megyei Törvényszék meglátását, miszerint nem bonthatja fel egyoldalúan a szolgáltatási szerzôdést az E-Star Kft. A legújabb ítélet értelmében tehát továbbra is marad a fûtésszolgáltató. A kérdés kapcsán a legfontosabb részleteket lapunk következô kiadásában ismertetjük.
 
Idén 18 személlyel bôvül lapunk nyerteseinek arcképcsarnoka! Ajándék-kosarak az Új Kelettôl!
2016. február 04. csütörtök, 10:50
Elôször 2009-ben hirdettük meg Húsvét-kosarakért kiírt nagyszabású nye-reményjátékunkat. Az évek során sokezren játszottak, az itt látható szerencsés olvasóink nyertek. Ballról jobbra haladva közöl-tük a nyertesek fotóit. Lapozzanak a 12-13. oldalakra, s kövessék az adott kiírások évszámait is. Idén legyenek itt/ott Önök is a nyertesek között!
Bővebben...
 
Még egy kiváltság eltörölve
2016. február 04. csütörtök, 10:49
Január 20-án az Alkotmánybíróság alaptörvénnyel ellenkezônek nyilvánította a választott önkormányzati tiszt­ségviselôk külön-nyugdíját, amely ha­sonlít a képviselôk, szenátorok külön-nyugdíját meghatározó jogszabályhoz. A körülbelül 15 ezer személyt érintô törvényt tehát nem lehet alkalmazni.
Bővebben...
 
AJÁNDÉK ELÔFIZETÔKNEK!
2016. február 04. csütörtök, 10:42

A mellékelten látható egy-egy kalendáriummal honoráljuk meg a lapunkhoz való hûségét minda­zok­nak, akik negyedévre (13 lapszám, ára 32 lej 50 bani) elôfizetnek az Új Keletre, vagy meglévô elôjegyez-tetésüket meghosszabbítják újabb 3 hónappal. Elôfizetési akciónk e sorok megjelenésétôl a készletünk erejéig érvényes! Akciónk keretében az elôjegyzések (Új Kelet meg­rendelések) és kifizetések kizárólag az ügyfélszolgálati irodánkon történnek: Gyergyószent­mikló­son, a Virág negyed 41/E alatt. 

Látogasson el hozzánk munkanapokon 9-17 óra között, s legyen az Öné a hûség fejében felajánlott jutalmunk, a Katolikus Kalendárium 2016.
 
Egyéves az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület
2016. január 29. péntek, 12:01
Egy éve, 2015. január 20-án kiadott 4-es számú bejegyzési bizonylattal igazolta a Sepsiszentgyörgyi Bíróság, hogy az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesületet 2015. január 16-án 4-es sor-számmal bejegyezték a társadalmi szer-vezetek lajstromába. Dr. Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnökének éves tevékenységrôl szóló beszámolóját lapunk jövô heti számában osztjuk meg olvasóinkkal.
Bővebben...
 
Idén 18, egyenként 200 lejt érô ajándékot sorsolunk. Szelvény a 13. oldalon! NYERJE IDÉN ÖN HÚSVÉT-KOSARAINK EGYIKÉT!
2016. január 29. péntek, 12:01
Hagyományainkhoz híven, akár­csak az elôzô években, a tele ko­saraink idén is kiváló ünnepi termékeket, elsôsorban helyi vállal­kozásoktól származó, megkülönböztetett minôségû élelmiszere­ket fognak tartalmazni. Most, így az elején, Önöknek csupán akarni kell játszani, gyûjteni mostantól a 13. oldalról kiollózható szelvényeket, gondosan meg kell ôrizni ezeket 9 héten át, és … olvasni az Új Ke­letet rendszeresen, hétrôl-hétre.
Bővebben...
 
Nem hagy a fagy
2016. január 29. péntek, 12:00
Az Országos Meteorológiai In­tézet figyelmezteti a lakosságot, hogy a január 21-25. közötti idô­szakban folytatódik a rendkí­vüli hideg idôjárás, az átlagos reg­geli hômérsékletek mínusz 15-20 C fok körül mozoghatnak, he­lyenként ennél is hidegebb le­het, elérheti a mínusz 28-30 C fokot. A tartós hideg miatt a sárga jel­zésû fagyriadó van érvényben az ország legnagyobb részén, így Hargita és Kovászna megyében is, kivételt jobbára csak a nyugati határ mentén fekvô megyék je­lentenek. Idén a legalacsonyabb hômérsékletet a Kovászna me­gyei Bodzafordulón mérték, ja­nuár 20-án reggel 8 óra után mí­nusz 29,5 C fok volt.
(új kelet)
 
 
Késett, de nem múlott!
2016. január 29. péntek, 12:00

Tavaly augusztus 8-án el­lo­pott mobiltelefont szereztek vissza a rendôrök. Az elkövetô egy Ma­ros megyei 21 éves férfi, aki az említett napon Gyergyó­szent­miklóson egy helybelitôl ele­melt egy mobiltelefont. Az eset sokáig az „ismeretlen tettes” dossziéban várta a megoldást, a nyomozás a minap sikerrel zá­rult, a rendôrök eljuttatták a kár­vallottnak a készüléket. A te­lefontolvaj ellen büntetôjogi el­járás indult.          

(k. i.)

 

Nobo

 


Hivatásos kéményseprõHivatásos kéményseprő központi fűtés(cső), fás és gázas kémények seprését, szellőzőlyukak takarítását vállalja magánszemélyeknek
és cégeknek egyaránt.
Kéményajtók beszerelését méret szerinti rendelésre is! Tel.: 0747-930.027.
(fizetett hirdetés)

Hirdessen Ön is itt, küldje el a webalku szót most
a 0723-258.529-es hívószámú telefonkészülékre!

 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret